Εκπαιδευτικό λογισμικό Δημοτικού: «Ανακαλύπτω τον κόσμο μέσα από τον υπολογιστή»

εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά Δημοτικού

Καταπληκτικό δωρεάν εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά κυρίως του δημοτικού, που περιέχει βασικές έννοιες των γνωστικών αντικειμένων της γλώσσας, των μαθηματικών, της πληροφορικής και της γεωγραφίας.

Επίσης, περιλαμβάνει διαδικασίες επίλυσης προβλήματος, διερεύνησης ενός θέματος, αναζήτησης πληροφοριών, καλλιέργειας της φαντασίας, ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων προφορικού και γραπτού λόγου, οργάνωσης και επεξεργασίας πληροφορίας.

Αναλυτικά, περιέχει τις εξής δραστηριότητες αναζήτησης, οργάνωσης και επεξεργασίας πληροφορίας:

  • Μάντεψε ποιος
  • Ερευνώ και Εκτιμώ
  • Συγκρίνω και Ανακαλύπτω
  • Παίζω Ελλάδα 

Οι δραστηριότητες που βασίζονται σε εργαλεία γενικής χρήσης και αφορούν κυρίως έννοιες γραπτού, προφορικού λόγου, καλλιέργεια της φαντασίας και επικοινωνιακών δεξιοτήτων είναι οι παρακάτω:


  • Μαθαίνουμε μιλώντας για μας και τον πολιτισμό μας
  • Ηλεκτρονικά παραμύθια
  • Παίζοντας με τις ιδέες, παίζοντας με τις λέξεις: Η Λωξάντρα 

Έκδοση: -
Μέγεθος: 96.7 MB
Λειτουργικό σύστημα: Windows All
Κατασκευαστής: Πλειάδες
Πηγή: photodentro.edu.gr
Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης


Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις με μια δωρεά στο Paypal