Ο σεβασμός κάνει τη διαφορά - Οδηγός ίσης μεταχείρισης (Εγχειρίδιο για Δημόσιους υπαλλήλους και όχι μόνο)

Δωρεάν βιβλίο για τον σεβασμό και την ίση μεταχείριση


Από το εισαγωγικό σημείωμα του βιβλίου:

Ο Συνήγορος του Πολίτη ως φορέας καταπολέμησης των διακρίσεων και προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης θεωρεί σημαντικό να υπάρξει μια κοινή βάση συνεννόησης με το σύνολο των φορέων και των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης για το τι συνιστά διάκριση στην πράξη. Στο εγχείρημα αυτό, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προσώπων που τυγχάνουν ειδικής προστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να εμπεδωθεί η ανάγκη συνεκτίμησής τους στην εκάστοτε διοικητική πρακτική.
Ο συγκεκριμένος οδηγός στοχεύει να καλύψει πιθανά κενά στην πληροφόρηση των στελεχών του δημοσίου τομέα σε ό,τι αφορά τα ιδιαίτερα στοιχεία της ταυτότητας ή των ιδιοτήτων πολιτών, τους οποίους συχνά η διοίκηση καλείται να εξυπηρετήσει.
Η κατηγοριοποίηση που περιλαμβάνεται στον οδηγό στηρίζεται στην
αντίστοιχη κατηγοριοποίηση που ακολουθείται στη νομοθεσία κατά των διακρίσεων, με κριτήριο τον εκάστοτε πιθανό λόγο διάκρισης και συγκεκριμένα: το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, την αναπηρία ή τη χρόνια πάθηση, την ηλικία, την οικογενειακή ή κοινωνική κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις.

Ένα βιβλίο που δίνεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή (PDF) και αφορά όλους τους δημόσιους υπαλλήλους που συναναστρέφονται με πολίτες. Φυσικά, καλό είναι να το διαβάσουν και απλοί Έλληνες πολίτες διότι είναι ένα καλό μάθημα σεβασμού προς το διαφορετικό και φυσικά ίσης μεταχείρισης.


Είδος αρχείου: PDF
Μέγεθος: 1.9 MB
Σελίδες: 88
Συγγραφέας: Συλλογικό ( Συνήγορος του Πολίτη - Ανεξάρτητη Αρχή)
Πηγή: synigoros.gr
Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης


Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις ακολουθώντας μας στο Facebook, Twitter και Google Plus