Πάνω από 45.000 διδακτορικές διατριβές, ελεύθερα προσβάσιμες απ' όλους

χιλιάδες διδακτορικές διατριβές, ελεύθερα προσβάσιμες για κατέβασμα


Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ), είναι πλέον ελεύθερα προσβάσιμο για ΟΛΟΥΣ στη διεύθυνση didaktorika.gr και συγκροτείται πλήρως ψηφιακά. 
Σήμερα, στο Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΑΔΔ διατίθενται περισσότερες από 45.000 διδακτορικές διατριβές, ένα μοναδικό απόθεμα της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής και γνώσης με την ερευνητική δραστηριότητα αιχμής. 

Θα βρείτε, επιστημονικές διατριβές που χωρίζονται σε κατηγορίες όπως: 

Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική, Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες με όλες τις υποκατηγορίες τους. 

Θα μπορούμε να τις διαβάσουμε online ή να τις κατεβάσουμε στη συσκευή μας, που σε αυτή τη περίπτωση, θα πρέπει να κάνουμε μια δωρεάν εγγραφή. 

Είναι απίστευτο το τι μας προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και επιτέλους ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην Ελλάδα. 

• Ακολούθησε το σύνδεσμο για να μπεις στο ΕΑΔΔ ► Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών


Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης

Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις ακολουθώντας μας στο Facebook, Twitter και Instagram