Δωρεάν προγραμματισμός σε Python για αρχάριους

δωρεάν μαθήματα σε Python


Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), μας προσφέρει δωρεάν την ευκαιρία να μάθουμε να γράφουμε κώδικα Python ώστε να δημιουργούμε αλγορίθμους, να επεξεργαζόμαστε δεδομένα και να δίνουμε απαντήσεις σε επιστημονικά προβλήματα με τα οποία πιθανόν ασχολούμαστε. 

Σε ποιους απευθύνεται

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές, επιστήμονες που δεν είναι επαγγελματίες προγραμματιστές αλλά χρειάζονται να κατανοούν βασικές έννοιες υπολογιστικής σκέψης και να γράφουν κώδικα σε γλώσσα Python ώστε να επεξεργάζονται δεδομένα σε επιστημονικά προβλήματα. Στην ουσία το  μάθημα ξεκινά «από το μηδέν», δηλαδή σκοπεύει να είναι χρήσιμο σε κάθε αρχάριο/α ανεξάρτητα από το υπόβαθρο γνώσεων προγραμματισμού που έχει και την επιστημονική περιοχή στην οποία σπουδάζει ή εργάζεται (θετικές επιστήμες και μηχανική ή ανθρωπιστικές επιστήμες).

Το μάθημα βρίσκεται σε καθεστώς αυτομελέτης, δηλαδή δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα και μπορούμε να το παρακολουθήσουμε με τους δικούς μας ρυθμούς. Εξάλλου, γιαυτό και δεν μπορεί να δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. 

Μετά το τέλος της παρακολούθησης, θα είμαστε σε θέση να:

• εξηγούμε και να δίνουμε παραδείγματα βασικών εννοιών αλγοριθμικής σκέψης και δομών προγραμματισμού,

• να μπορούμε να εξηγούμε τι είναι και πώς λειτουργούν οι βασικές δομές προγραμματισμού και δεδομένων της Python, όπως: εντολή ανάθεσης, εντολές επανάληψης και ελέγχου, δομή λίστας και λεξικού, συναρτήσεις και αρχεία καθώς και εντολές διαχείρισης των «εξαιρέσεων» (exceptions),

• να γράφουμε κώδικα Python ώστε να διαβάζουmε δεδομένα από αρχείο, να τα επεξεργαζόμαστε γράφοντας τον αλγόριθμο επεξεργασίας που χρειαζόμαστε (και με χρήση βιβλιοθηκών και συναρτήσεων) και να αποθηκεύουμε τα αποτελέσματα πάλι σε αρχείο.

Για να ξεκινήσουμε τα μαθήματα, αρκεί μια δωρεάν εγγραφή ► Δωρεάν μαθήματα προγραμματισμού σε Python

Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης

Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις ακολουθώντας μας στο Facebook, Twitter και Instagram