Όταν ένα λογισμικό είναι Open Source, είναι και δωρεάν;

Είναι πάντα δωρεάν το ανοικτό λογισμικό;

Όχι, το λογισμικό ανοικτού κώδικα (Open Source) δεν είναι απαραίτητα δωρεάν. Υπάρχουν μεν πολλές ομοιότητες, ας δούμε όμως τις βασικές διαφορές:

Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
  • Ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος σε όλους.
  • Μπορείς να τον τροποποιήσεις, να τον αναδιανείμεις και να τον χρησιμοποιήσεις ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας ανοικτού κώδικα που διέπει το λογισμικό.
  • Μερικοί δημοφιλείς άδειες ανοικτού κώδικα είναι το GPL (GNU General Public License), MIT και Apache.

Η ύπαρξη ανοικτού κώδικα επιτρέπει
  1. Συνεργατική ανάπτυξη και βελτίωση του λογισμικού.
  2. Διαφάνεια και έλεγχο του κώδικα από την κοινότητα.
  3. Προσαρμογή του λογισμικού στις δικές σου ανάγκες.

Δωρεάν Λογισμικό
  • Διατίθεται χωρίς οικονομικό κόστος.
  • Μπορεί να μην είναι ανοικτού κώδικα.
  • Η χρήση, η αναδιανομή και η τροποποίηση μπορεί να υπόκεινται σε περιορισμούς, όπως η άδεια χρήσης.

Συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι όλο το δωρεάν λογισμικό δεν είναι ανοικτού κώδικα, όπως και όλο το λογισμικό ανοικτού κώδικα δεν είναι δωρεάν
.
Πολλά δημοφιλή παραδείγματα λογισμικού ανοικτού κώδικα, όπως το Linux, ο Firefox και το LibreOffice, είναι διαθέσιμα δωρεάν.

Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις λογισμικού ανοιχτού κώδικα που πωλούνται με εμπορική άδεια, προσφέροντας επιπλέον υπηρεσίες ή υποστήριξη.

Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης

Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις με μια δωρεά στο Paypal