#4 Γράφοντας προγράμματα στο Arduino IDE (Μέρος 1ο)


Θα ξεκινήσουμε χωρίζοντας το πρόγραμμα μας σε τρία μέρη: την δομή, τις μεταβλητές & σταθερές και τις συναρτήσεις. Πρώτα θα δούμε το κομμάτι της δομής. Η δομή ενός προγράμματος Arduino χωρίζετε σε τρία μέρη με την ακόλουθη σειρά: την δήλωση μεταβλητών, το κομμάτι κώδικα που περιέχει την αρχικοποίηση καταστάσεων και μεταβλητών καθώς και τον κώδικα που θέλουμε να τρέξει μόνο μια φορά στο Arduino και το κομμάτι του κώδικα loop() που περιέχει το κυρίως πρόγραμμα μας και θα τρέχει συνέχεια, μέχρι να βγάλουμε το Arduino απ' το ρεύμα. Δείτε την παρακάτω εικόνα:

Οι μεταβλητές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην σύνταξη του κώδικα μας καθώς αλλάζοντας τις τιμές τους κατά την διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος μπορούμε να επιτύχουμε διάφορες λειτουργίες. Μπορούν να πάρουν διάφορες τιμές όπως νούμερα, χαρακτήρες, και τα δύο ή να έχουν λογική τιμή True ή False (αληθής-ψευδής). Ανάλογα με την τιμή αυτή τις αρχικοποιούμε ή τις δηλώνουμε αντίστοιχα στο πρώτο τμήμα της δομής του προγράμματος μας όπως παρακάτω (τύπος όνομα_μεταβλητής):

 • int number  Ακέραιους αριθμούς απ' το -32.768 μέχρι 32.768
  ( π.χ. int number = 500 ;  ή int arnitikos = -5 ; )
 • float number1 Δεκαδικούς αριθμούς
  ( π.χ. float number1 = 0.0015 ; ή float number_2 = 15.025 ; )
 • char onoma Γράμματα αλλά και αριθμούς
  ( π.χ. char onoma='Michalis'; ή char gramma='A'; ή char allo='AB32b'; )
 • boolean state Τιμή true ή false
  ( π.χ.boolean state1 = true ; ή boolean state2 = false ; )

Κάθε όνομα που δίνουμε σε μια μεταβλητή ή σταθερή θα πρέπει να υπάρχει μόνο μια φορά μέσα στον κώδικα μας. Το όνομα που θα δώσουμε πρέπει να είναι γραμμένο με αγγλικούς χαρακτήρες και δεν μπορεί να ξεκινάει με νούμερο. Όπως παρατηρήσατε στα παραπάνω παραδείγματα μετά την χρήση κάποιας μεταβλητής βάζουμε το ελληνικό ερωτηματικό ';' ως χαρακτήρα τερματισμού.

Στις σταθερές ισχύει ότι και παραπάνω αλλά πριν τον τύπο βάζουμε το χαρακτηριστικό 'const' (const τύπος όνομα_σταθερής). Μια σταθερή την χρησιμοποιούμε σαν συντόμευση μέσα στο πρόγραμμα μας αποφεύγοντας να γράφουμε τιμές τις οποίες μπορεί να ξεχάσουμε παρακάτω. ( π.χ. const int statheri_timi = 58 ; ) Μια μεταβλητή μπορεί να μην έχει αρχική τιμή και η τιμή της να υπολογίζεται μετά από εκτέλεση κάποιας εντολής μέσα στο πρόγραμμα, όμως μια σταθερή πρέπει να έχει υποχρεωτικά τιμή, αλλιώς τι σταθερή είναι?
Στο επόμενο άρθρο θα δούμε τις βασικές συναρτήσεις του Arduino uno. Μέσω αυτών μπορούμε πολύ εύκολα να πετύχουμε πολλές λειτουργίες πολύ εύκολα!
Συντάκτης: Βασιλάκης Μιχάλης
Πηγή: http://www.ardumotive.com/arduino.html