#6 Κατανόηση προγράμματος στο Arduino IDE


Στα τρία προηγούμενα άρθρα γνωριστήκαμε με το Arduino IDE, είδαμε την δομή που πρέπει να έχει ο κώδικας / πρόγραμμα μας και μάθαμε για τις μεταβλητές και βασικές συναρτήσεις του Arduino. Με το παρακάτω παράδειγμα θα κατανοήσουμε πως όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους.

Ο κώδικας / πρόγραμμα στην παρακάτω εικόνα ανάβει ένα λαμπάκι-led με το πάτημα ενός κουμπιού. Μέσα απο την συνθήκη ελέγχου if, την οποία θα εξηγήσουμε λεπτομερώς μελλοντικά, ανάβει το led οταν πατηθεί το κουμπί-διακόπτης και σβήνει όταν σταματήσουμε να το πατάμε.


Ερώτηση με βάση οτι είδαμε στα προηγούμενα μαθήματα:
Στο πρόγραμμα παραπάνω, εάν θέλαμε να ανάψουμε το led στο 50% της φωτεινότητας του, πια συνάρτηση θα χρησιμοποιούσαμε και πώς; Χρειάζεται να συνδέσουμε σε άλλο pin / ακροδέκτη του Arduino uno το led μας;

Απάντηση:
Θα πρέπει να συνδέσουμε το led σε ένα απ' τα PWM pins / ακροδέκτες του Arduino uno, δηλαδή σε ένα απ' τα 3, 5, 6, 9, 10 ή 11. Η συνάρτηση που θα χρησιμοποιούσαμε είναι η alalogWrite (led, 126);

Συντάκτης: Βασιλάκης Μιχάλης
Πηγή: http://www.ardumotive.com/