Συντομεύσεις πληκτρολογίου για επεξεργασία κειμένου

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για κείμενο


Πάμε να δούμε μερικές χρήσιμες συντομεύσεις πληκτρολογίου που θα κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη! Είναι γνωστό στου γνωρίζοντες, πως αν γνωρίζουμε τις συντομεύσεις, κερδίζουμε χρόνο με την ενασχόλησή μας σε ένα έγγραφο κειμένου, και σήμερα με αυτό θα ασχοληθούμε.

Αφορά τις συντομεύσεις κατά τη διάρκεια συγγραφής κάποιου κειμένου είτε σε Word ή σε κάποιο πλαίσιο κειμένου στον Browser που χρησιμοποιούμε:

Ctrl + C: Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει την αντιγραφή κειμένου το οποίο έχουμε μαρκάρει από πριν.

Ctrl + X: Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει την αποκοπή κειμένου το οποίο έχει μαρκαριστεί.

Ctrl + V: Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει την επικόλληση κειμένου το οποίο προηγουμένως έχει αντιγραφεί ή αποκοπεί.

Ctrl + A: Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει το μαρκάρισμα όλου του διαθέσιμου κειμένου.

Ctrl + F: Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει την αναζήτηση (εύρεση) κειμένου. (πολύ σημαντικό εάν θέλουμε να βρούμε μια συγκεκριμένη λέξη σε ένα τεράστιο κείμενο)

Shift + οποιοδήποτε γράμμα: Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει τη χρήση κεφαλαίων γραμμάτων όταν το Caps Lock δεν είναι ενεργοποιημένο.

Shift + αριστερό κλικ ποντικιού: Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει το μαρκάρισμα κειμένου από το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο κέρσορας έως το σημείο στο οποίο θα γίνει το αριστερό κλικ ποντικιού. Συνίσταται για μαρκάρισμα πολλών χαρακτήρων/λέξεων.

Shift + βελάκια: Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει το μαρκάρισμα κειμένου από το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο κέρσορας έως το σημείο στο οποίο θα σταματήσουμε με τα βελάκια. Συνίσταται για μαρκάρισμα λίγων χαρακτήρων/λέξεων.

Ctrl + Z: Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει την αναίρεση των προηγούμενων ενεργειών.

Ctrl + B: Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει τη μετατροπή του μαρκαρισμένου κειμένου σε έντονο.

Ctrl + I: Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει τη μετατροπή του μαρκαρισμένου κειμένου σε πλάγιο.

Ctrl + U: Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει τη μετατροπή του μαρκαρισμένου κειμένου σε υπογραμμισμένο.


Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης


Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις ακολουθώντας μας στο Facebook, Twitter και Instagram