Διαβάζοντας τα άρθρα μας:

#24 Φτιάχνοντας ένα Bluetooth τηλ/μενο αυτοκίνητο! (Μέρος 1ο)
#25 Φτιάχνοντας ένα Bluetooth τηλ/μενο αυτοκίνητο! (Μέρος 2ο)

Μπορείτε πολύ εύκολα να φτιάξετε και εσείς αυτό:



Συντάκτης Βασιλάκης Μιχάλης
Πηγή: www.ardumotive.com/arduino-car