#28 Ψηφιακό LCD Θερμόμετρο - Κατασκευή Arduino


Στο σημερινό άρθρο θα φτιάξουμε ένα ψηφιακό θερμόμετρο, όπως στην εικόνα παραπάνω, με την χρήση του Arduino uno. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσετε να το φτιάξετε και εσείς είναι να έχετε διαβάσει και ολοκληρώσει τα παρακάτω μαθήματα μας:


Τα υλικά που θα χρειαστούμε:

  • Arduino uno 
  • DS18B20 Dallas temp sensor 
  • LCD 2x16 ή 4x20
  • Αντίσταση 4.7k
  • Ποτενσιόμετρο ~10Κ (αν έχετε μικρότερο μας κάνει)
Εγώ χρησιμοποίησα οθόνη μεγέθους 4x20. Είναι μεγαλύτερη και χωράει αρκετά μηνύματα για να την χρησιμοποιήσετε σε διάφορα projects. Στο συγκεκριμένο 'ταιριάζει' καλύτερα η 2x16. Χρησιμοποιήστε όποια θέλετε/έχετε. Η συνδεσμολογία είναι η ίδια.
 Βαθμός δυσκολίας: Μέτρια δυσκολία
Το κύκλωμα μας σε breadboard:
(κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση)

Κώδικας: Download

Μέσα στο αρχείο υπάρχουν οι απαιτούμενες βιβλιοθήκες. Αν τις έχετε τοποθετήσει ήδη απ' το προηγούμενο μάθημα δεν χρειάζεται να το ξανακάνετε. Απλά περάστε το αρχείο στο Arduino.

Δείτε το σχετικό βίντεο:Συντάκτης Βασιλάκης Μιχάλης
Πηγή: ardumotive - Project Corner