#38 Μαγνητική πυξίδα με το Arduino!


Στο σημερινό μάθημα θα μπορέσουμε να βρούμε τον... δρόμο μας χρησιμοποιώντας το Arduino uno και το HMC5883L. Πρόκειται για ένα module μαγνητικής πυξίδας το οποίο στέλνει στο arduino τιμές απ' τους τρεις άξονες (X,Y & Z) και αυτό με τη σειρά του, κάνοντας κάποιους υπολογισμούς, δίνει την απόκλιση μας σε μοίρες απ' τον βορά.

Δεν είναι απόλυτα ακριβές όργανο μέτρησης, μην περιμένετε πολλά από κάτι που κοστίζει λιγότερο απο πέντε ευρώ, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε διάφορες εφαρμογές/κατασκευές. Επίσης, δεδομένου οτι μιλάμε για μαγνητική πυξίδα, το αποτέλεσμα επηρεάζεται αν κοντά στο κύκλωμα υπάρχει κάποιος μαγνήτης, μοτέρ ή κάτι άλλο που δημιουργεί μαγνητικό πεδίο.

Τα υλικά που θα χρειαστούμε:

  • Arduino uno
  • HMC5883L

Υλοποιώντας το κύκλωμα :
Το κύκλωμα είναι αρκετά απλό, γι αυτό τον λόγο δεν ανεβάζω σχηματικό σε breadboard.
To HMC5883L έχει 5 συνολικά pins και η σύνδεση του με το Arduino είναι η εξής:

  • Vcc - στο 5v pin
  • GND - στο GND pin 
  • SCL - στο Α5 pin
  • SDA - στο A4 pin
  • DRDY - κενό!

Κώδικας και βιβλιοθήκη:

Κατεβάστε την βιβλιοθήκη και αντιγράψτε τον φάκελο "Adafruit_HMC5883_U" στον φάκελο libraries του arduino ide. Αν δεν ξέρετε που είναι αυτός δείτε το σχετικό βίντεο εδώ.


Περάστε το αρχείο και ανοίξτε την σειριακή οθόνη του arduino ide και περιστρέψτε τον αισθητήρα.


Συντάκτης: Βασιλάκης Μιχάλης