Στη σημερινή μας κατασκευή θα φτιάξουμε ένα σύστημα ανίχνευσης επικίνδυνων αερίων με το Arduino uno. Αν ανιχνευθεί κάποιο αέριο τότε θα αναβοσβήνει ένα led και θα ακούγεται και ένας συναγερμός απ' ένα buzzer. Όσο πιο μεγάλη η τιμή τόσο πιο γρήγορος θα είναι ο ρυθμός της ειδοποίησης.


Τα υλικά που θα χρειαστούμε:
  • Arduino uno
  • MQ2 Gas sensor module
  • 220Ohm αντίσταση
  • Κόκκινο LED
  • Buzzer/piezo speaker

Το κύκλωμα μας σε breadboard:


O κώδικας μέσω του Codebender:


Κάντε εγκατάσταση το plugin και πατήστε το "Run on Arduino". Αυτό ήταν! Το arduino σας μόλις προγραμματίστηκε χάρη στο Codebender.cc!

Συντάκτης: Βασιλάκης Μιχάλης
www.ardumotive.com Το μεγαλύτερο ελληνικό site για το Arduino