Διαδικτυακή πύλη, αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα

Μια διαδικτυακή πύλη αφιερωμένη εξολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα


Η «Πύλη για την Ελληνική γλώσσα» είναι μια διαδικτυακή πύλη αφιερωμένη εξολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα.  Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.E. και υλοποιείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, προσφέροντας ενδιαφέροντα άρθρα άλλα και χρήσιμα εργαλεία σχετικά με την ορθή χρήση της γλώσσας.

Απευθύνεται σε ερευνητές, φοιτητές, διδάσκοντες, μαθητές και γενικότερα σε όλους/ες όσοι/ες ενδιαφέρονται για την ελληνική γλώσσα, εντός και εκτός Ελλάδας. Επιχειρεί να καλύψει την ελληνική γλώσσα στη διαχρονία της -αρχαία ελληνική, μεσαιωνική ελληνική, νέα ελληνική- αλλά και στη συγχρονική της διάσταση.

Επίσης, από την κεντρική σελίδα της Πύλης, προσφέρεται πρόσβαση σε αναζήτηση λέξεων ανάμεσα σε τρία διαφορετικά λεξικά της νεοελληνικής γλώσσας. Αυτά είναι: Το λεξικό του Κριαρά, Το λεξικό του Τριανταφυλλίδη και το λεξικό του Γεωργακά. Οπότε, κάλλιστα θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται -συν τοις άλλοις- για ένα δυνατό και φυσικά δωρεάν Web λεξικό που έχει τα πάντα!


Μπορείτε να επισκεφτείτε την διαδικτυακή πύλη από τον σύνδεσμο που ακολουθεί ► Πύλη για την Ελληνική γλώσσα (περιέχει 3 Ελληνικά λεξικά)

Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης