Στο παρόν άρθρο θα σας δείξω πώς μπορείτε να τερματίσετε αυτόματα τον υπολογιστή σας χωρίς την βοήθεια κάποιου προγράμματος. Έτσι για παράδειγμα αν κατεβάζετε κάτι αλλά πρέπει να φύγετε ή αν κάνετε μια εργασία μπορείτε να θέσετε να κλείσει ο υπολογιστής σας αυτόματα.

Βήμα 1: Από την Έναρξη των Windows ή την Αναζήτηση βρίσκουμε την Εκτέλεση (Run)
Βήμα 2: Στο παράθυρο που μας ανοίγει γράφουμε την εντολή

shutdown -s -t XX 

όπου ΧΧ βάζουμε τον χρόνο σε δευτερόλεπτα. Για παράδειγμα αν θέλουμε ο υπολογιστής μας να κλείσει σε 30 λεπτά τότε στο ΧΧ βάζουμε 1800.

Βήμα 3: Πατάμε ΟΚ. Ο υπολογιστής μας θα κλείσει αυτόματα. 

Σημείωση: Αν θέλουμε να ακυρώσουμε την εντολή, τότε ανοίγουμε πάλι την Εκτέλεση και γράφουμε την εντολή: 
shutdown -a 

Σημείωση 2: Αν θέλουμε να κάνουμε επανεκκίνηση τον υπολογιστή μας τότε γράφουμε την εντολή 

shutdown -r -t XX


Συντάκτης του άρθρου: Κουτσιούμπα Ελένη