#67 Μαγνητικός διακόπτης επαφής και Arduino


Στο σημερινό μας άρθρο θα δούμε πως μπορούμε να διαβάσουμε την κατάσταση ενός μαγνητικού διακόπτη επαφής. Τέτοιου είδους διακόπτες - αισθητήρια συναντάμε συνήθως σε συναγερμούς σπιτιών - στις πόρτες ή και στα παράθυρα.  Λειτουργεί σαν έναν διακόπτη. Όσο τα δυο μέρη του βρίσκονται κοντά (απόσταση < 1 cm) ο διακόπτης είναι κλειστός. Μόλις απομακρυνθεί το ένα απ' το άλλο ο διακόπτης ανοίγει και έτσι "καταλαβαίνει" το σύστημα οτι υπήρξε παραβίαση.

Σκοπός του σημερινού μαθήματος είναι μέσω του Arduino να προσομοιώσουμε αυτή την λειτουργία. Μόλις ο διακόπτης ανοίγει θα ακούγετε ένας ήχος απ' ένα buzzer.

Δείτε το βίντεο του αποτελέσματος:Τα υλικά που θα χρειαστούμε:


  • Arduino uno 
  • Magnetic Contact Switch - Door Sensor 
  • Buzzer 
  • Breadboard και μερικά καλώδια

Το κύκλωμα μας σε breadboard:


Ο κώδικας

Αυτό ηταν! Εύκολο, δύσκολο? Πείτε μου πως σας φάνηκε στα σχόλια παρακάτω!

Συντάκτης: Βασιλάκης Μιχάλης
www.ardumotive.com Το μεγαλύτερο ελληνικό site για το Arduino