[Τι σημαίνει]: Μνήμη RAM

Τι είναι η μνήμη RAM


Ο όρος RAM (Ramdom Access Memory) αποτελεί την κύρια μνήμη του υπολογιστή, στην οποία αποθηκεύονται προσωρινά τα δεδομένα του χρήστη και οι οι εφαρμογές του υπολογιστή καθώς και τα αποτελέσματα από την επεξεργασία δεδομένων.
Η RAM, επικοινωνεί διαρκώς με την Κ.Μ.Ε (Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ή Επεξεργαστής), και οι δυο τους ανταλλάσσουν πληροφορίες. Ωστόσο, επειδή χάνει τα δεδομένα της όταν ΔΕΝ τροφοδοτείται με ρεύμα, η μόνιμη αποθήκευση των δεδομένων και των προγραμμάτων γίνεται σε κάποια εξωτερική συσκευή μόνιμης αποθήκευσης όπως είναι οι σκληροί δίσκοι HDD ή SSD.

Επειδή η μνήμη RAM συνεργάζεται άμεσα και διαρκώς με τον Επεξεργαστή, είναι εύλογο να "συμβαδίζουν" σε δυνατότητες. Δηλαδή, αν έχουμε μια μνήμη RAM χωρητικότητας 8 GB και ο επεξεργαστής είναι πολύ παλιός, τότε χαραμίζεται το μέγεθος της RAM διότι ο επεξεργαστής δεν θα μπορεί να επεξεργάζεται ταυτόχρονα τόσα δεδομένα που μπορεί να στέλνει η RAM.  Φυσικά, ισχύει και το αντίστροφο.

Αν μπορούσαμε να ορίσουμε με λίγες λέξεις τη μνήμη RAM, θα λέγαμε ότι είναι ένα μέσο προσωρινής αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης

Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις ακολουθώντας μας στο Facebook, Twitter και Instagram