[Τι σημαίνει]: Άδεια Χρήσης Creative Commons (CC)


Με τον όρο Creative Commons (CC) εννοούμε τις διαδικτυακές άδειες χρήσης σε έργα που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα και οι δημιουργοί τους ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ την δωρεάν διανομή τους υπό όρους.
Συνολικά, υπάρχουν έξι (6) είδη αδειών Creative Commons και βασίζονται στις τέσσερις (4) παρακάτω συνθήκες:

Attribution (by)
Ο χρήστης του έργου θα πρέπει να κάνει αναφορά στον δημιουργό, όπως ο τελευταίος την υποδεικνύει. ( Για παράδειγμα, "σου επιτρέπω να δημοσιεύσεις το έργο μου αλλά να αναφέρεις εμένα με ενεργό link")

ShareAlike (sa)
Ο δημιουργός επιτρέπει τη διανομή του έργου του όπως είναι ή αν θέλει ο χρήστης να το μεταβάλλει. Πρέπει όμως αυτός που θα το μεταβάλλει, να υπακούσει τους όρους που θέτει ο δημιουργός.

NonCommercial (nc)
Επιτρέπεται η χρήση του έργου ΧΩΡΙΣ να την εκμεταλλευτούμε εμπορικά. Ειδάλλως, θα πρέπει να πάρεις άδεια από τον δημιουργό

NoDerivatives (nd)
Επιτρέπεται η διανομή του έργου χωρίς όμως να το μεταβάλλουμε. Πάλι, θα πρέπει να πάρουμε άδεια από τον δημιουργό για να προχωρήσουμε σε μεταβολή του έργου.

Όπως είπαμε πιο πάνω, υπάρχουν έξι (6) διαφορετικές άδειες χρήσης Creative Commons. Είναι έξι και όχι τέσσερις (όπως οι συνθήκες), διότι μπορεί μία ή παραπάνω από τις συνθήκες να βρίσκονται μαζί σε μία άδεια. Για τον εύκολο εντοπισμό τους, υπάρχουν σε παρένθεση oi συντμήσεις αυτών: BY, SA, NC και ND.  Δείτε παρακάτω επιγραμματικά ποιες είναι οι άδειχες χρήσης και με κλικ στους τίτλους θα μεταφερθείτε στην επίσημη σελίδα του οργανισμού Creative Commons για να δείτε επακριβώς τις επεξηγήσεις τους.


Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης

Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις ακολουθώντας μας στο Facebook, Twitter και Instagram