[Τι σημαίνουν]: OEM, Retail και Volume Άδειες χρήσης Windows

Ποιες είναι και τι σημαίνουν οι άδειες χρήσης στα Windows


Όταν αγοράζουμε Windows για τον υπολογιστή μας, υπόκεινται σε κάποιες άδειες χρήσης που έχουν διαφορές μεταξύ τους και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες οι οποίες είναι: OEM, Retail και Volume άδειες χρήσης.

Για να κατανοήσουμε όμως την διαφοροποίηση αυτών των αδειών μεταξύ τους, δημιουργήσαμε αυτό τον μίνι οδηγό.

OEM (Original Equipment Manufacturer)

OEM άδειες χρήσης είναι αυτές που χρησιμοποιούνται όταν αγοράσουμε έναν υπολογιστή ή Laptop με προεγκατεστημένα τα Windows. Η εγγύηση γνησιότητας παρέχεται από τα κατασκευαστή, άρα δεν έχετε φόβο για παράνομο λογισμικό. Συνήθως, οι OEM άδειες συνδέονται με την μητρική που έχει ο υπολογιστή σας και δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλον υπολογιστή ή αν αλλάξετε μητρική στον υπολογιστή σας τότε η άδεια ακυρώνεται.

Retail ή FPP (Full Packaged Product)

Η Retail ή FPP άδεια χρήσης είναι αυτή η άδεια που αγοράζετε στο διαδίκτυο ή σε ένα κατάστημα και είναι δική σας για πάντα.
Μπορεί να εγκατασταθεί, να επανεγκατασταθεί ή να απεγκατασταθεί όσες φορές θέλετε, αρκεί να τη χρησιμοποιείτε μόνο σε μία συσκευή τη φορά.

Volume

Αυτός ο τύπος αδειοδότησης είναι ο πλέον κατάλληλος για επιχειρήσεις και οργανισμούς που απαιτούν αγορά μεγαλύτερου αριθμού αδειών χρήσης. Η αγορά αυτών των αδειών, λόγω του ότ προορίζονται για μεγάλο αριθμό υπολογιστών, μειώνει αισθητά το κόστος. Με λίγα λόγια, όταν έχουμε μια Volume άδεια χρήσης, μπορούμε με ένα κλειδί να ενεργοποιήσουμε δεκάδες, εκατοντάδες ή και χιλιάδες υπολογιστές ταυτόχρονα.


Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης

Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις ακολουθώντας μας στο Facebook, Twitter και Instagram