Δωρεάν Μαθήματα Τερματικού στο Linux (Μέρος 2ο)

Μαθήματα τερματικού στο Linux
Ακόμα ένας αναλυτικός οδηγός για να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τα βασικά του τερματικού στο Linux από τον Δημήτρη Βαγιακάκο και το κανάλι του στο Youtube, DimitrisV. Πρόκειται για τη συνέχεια της πρώτου μέρους που δημοσιεύσαμε σε προηγούμενο άρθρο και αυτή τη φορά ο Δημήτρης μάς δείχνει επιπλέον εντολές του τερματικού.

Συγκεντρωτικά λοιπόν, οι εντολές που θα δούμε στο παρακάτω βίντεο είναι οι εξής:

 • Cal: Ημερολόγιο μέσα στο τερματικό
 • Cal Μήνας Χρονολογία: Εμφάνιση ημερολογίου με συγκεκριμένη ημερομηνια
 • date: Ημερομηνία μέσα από το τερματικό
 • date+%T: Ψηφιακή ώρα μέσα από το τερματικό
 • whoami: Εμφανίζει το όνομα του χρήστη
 • εντολή--help: Εμφανίζει βοήθεια σχετικά με κάποια εντολή, πχ: date--help
 • whatis εντολη: εμφανίζει πληροφορίες για μια εντολή, πχ: whatis date
 • man εντολή: Εμφανίζει το manual μιας εντολής, πχ: man date
 • ps: Εμφανίζει τις διεργασίες που εκτελούνται στον υπολογιστή
 • df: Είναι σύντμηση το Disk Free και εμφανίζει το διαθέσιμο χώρο ανά σύστημα αρχείων
 • du: Είναι σύντμηση του Disk Usage και εμφανίζει τον χώρο που καταλαμβάνει ένα αρχείο η φάκελος
 • unzip όνομα_αρχείου: Αποσυμπίεση μέσω τερματικού
 • chmod +x: Δίνουμε δικαίωμα σε κάτι να είναι εκτελέσιμο
 • hostname: Εμφανίζει το όνομα του υπολογιστή
 • hostname -I: Εμφανίζει την IP
 • ping την_IP_μας: Εμφανίζει τα ping
 • echo ΚΑΤΙ: εκτυπώνει το «ΚΑΤΙ»Δείτε το βίντεο:Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης

Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις ακολουθώντας μας στο Facebook, Twitter και Instagram