Δωρεάν Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο σε Excel

Δωρεάν ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Ο Ιωάννης Βενετικίδης, είναι Έλληνας προγραμματιστής ο οποίος δημιούργησε και διανέμει δωρεάν ένα Ηλεκτρονικό τιμολόγιο ή Παραστατικό σε Excel για για να μπορεί ο ελεύθερος επαγγελματίας και οι μικρές επιχειρήσεις να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους αλλά και την επαγγελματική τους εικόνα.

Πρόκειται για ένα ιδανικό αρχείο μηχανογράφησης και Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, οι δυνατότητες του οποίου είναι οι εξής: 

• Εύκολη καταγραφή νέων προϊόντων - υπηρεσιών - παραστατικών - πελατών.
• Εύκολη επιλογή παραστατικού (τιμολόγιο, απόδειξη, δελτίο αποστολής κ.λπ).
• Εύκολη επιλογή πελάτη και αυτόματη απόδοση τιμών στα απαιτούμενα πεδία (Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Πόλη κ.λπ).
• Αποθήκευση με ένα κλικ στο Βιβλίο Εσόδων των στοιχείων: Ημερομηνία, Παραστατικό, Αριθμός, Πελάτης, Υπηρεσία Προϊόν, Καθαρή Αξία, ΦΠΑ, ΑΦΜ, Φόρος και Πληρωτέο ποσό.
• Αυτόματη απόδοση αριθμού σε σχέση με το είδος του παραστατικού.
• Αποθήκευση παραστατικού σε PDF και αυτόματη ονοματοδοσία του με τα στοιχεία του πελάτη, της ημερομηνίας, του αριθμού παραστατικού και της ώρας.
• Στοιχεία ελέγχου κενών πεδίων.
• Μετατροπή και αυτόματη αποτύπωση του πληρωτέου ποσού, ολογράφως!
• Για κάθε παραστατικό, μπορείτε να επιλέγετε αρχικοποίηση με συγκεκριμένο αριθμό (πχ 51) .
• Αυτόματη ολοκλήρωση κειμένου (autocomplete) σε αναπτυσσόμενες λίστες.
• Συγκεντρωτικά τριμηνιαία και ετήσια αποτελέσματα εσόδων.

Όπως μας αναφέρει και ο ίδιος ο δημιουργός, το δωρεάν ηλεκτρονικό τιμολόγιο, το χρησιμοποιούν περισσότεροι από 300 ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και μικρές επιχειρήσεις.

Δείτε βίντεο με το πρόγραμμα:
Σημαντικό: Για να μπορέσετε να λάβετε δωρεάν το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αρκεί να το ζητήσετε από τον δημιουργό του, στέλντοντας μήνυμα στα Social του τα οποία βρίσκονται στη κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας του.


Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης

Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις ακολουθώντας μας στο Facebook, Twitter και Instagram