[Τι σημαίνει]: BitTorrent ή Torrents

Τι είναι Torrent

Το BitTorrent είναι ένα πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων μέσω του διαδικτύου. Προσφέρει μια αξιόπιστη λύση για τη μεταφορά πολύ μεγάλων αρχείων, όπως για παράδειγμα αρχεία ήχου ή βίντεο, μετατρέποντας τον υπολογιστή κάθε χρήστη σε σημείο αναδιανομής. Οι περισσότεροι πλέον τα αναφέρουμε ως σκέτα Torrents. 

Με βάση αυτό το πρωτόκολλο, ο διανομέας ή κάτοχος του αρχείου, αντί να το διανέμει σε κάθε χρήστη ξεχωριστά, το αποστέλλει σε έναν, ο οποίος με τη σειρά του το αναδιανέμει σε άλλους χρήστες . Αυτοί, διαμοιράζονται μεταξύ τους κομμάτια του αρχείου, τα οποία είναι μικρότερα σε μέγεθος από το αρχικό αρχείο, μέχρις ότου όλοι τους να ολοκληρώσουν τη λήψη του. Με αυτήν την τεχνική, καθίσταται δυνατή η μεταφορά τεράστιου όγκου δεδομένων μέσω του διαδικτύου αξιοποιώντας την τεχνολογία Peer-to-peer (P2P) και χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση κεντρικών εξυπηρετητών (servers). Δηλαδή, ο κάθε χρήστης έχει ένα «κομμάτι της πίτας» και το μοιράζει σε άλλους που έχουν τα υπόλοιπα κομμάτια, οι οποίοι κάνουν ακριβώς το ίδιο! 

Υπάρχουν πολλά προγράμματα που αναλαμβάνουν να είναι διαμεσολαβητές σε αρχεία torrent, οι λεγόμενοι BitTorrent clients, και στο dwrean.net έχουμε παρουσιάσει αρκετούς από αυτούς όπως ο μtorrent, BitTorrent, Tixati κ.α. 

Αυτή η εκπληκτική ιδέα του διαμοιρασμού αρχείων με τη μέθοδο BitTorrent γράφτηκε από τον προγραμματιστή Μπραμ Κόχεν (Bram Coσhen) στην γλώσσα προγραμματισμού Python και έγινε διαθέσιμο το 2001


Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης

Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις ακολουθώντας μας στο Facebook, Twitter και Instagram