Μελέτη Περιβάλλοντος - Δωρεάν εκπαιδευτικά λογισμικά για παιδιά ηλικίας 9-12 ετών

Μελέτη Περιβάλλοντος - Δωρεάν λογισμικά για το Δημοτικό


Τρία διαφορετικά δωρεάν εκπαιδευτικά λογισμικά που μας προσφέρει ο εκπαιδευτικός Γιάννης Σαλονικίδης και αφορά τη Μελέτη Περιβάλλοντος στο Δημοτικό. Συγκεκριμένα, τα τρία λογισμικά/παιχνίδια είναι τα εξής:

Εκπαιδευτικό παιχνίδι γνώσεων για το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος όπου δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να επιλέξουν από τρεις κατηγορίες ερωτήσεων (ζώα, φυτά, γενικές ερωτήσεις) διαβαθμισμένης δυσκολίας. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται, εάν απαντηθούν σωστά δεκαπέντε ερωτήσεις από τις συνολικά 75 διαθέσιμες. Να σημειωθεί, επίσης, ότι κάθε φορά εμφανίζονται διαφορετικές ερωτήσεις.

Επαναληπτικό κουίζ 60 ερωτήσεων αξιολογικού χαρακτήρα για το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Γ' Δημοτικού. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η επανάληψη και η εμπέδωση γνώσεων. 
Το μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου (σωστού - λάθους, αντιστοίχισης, πολλαπλών επιλογών, τοποθέτησης σε χάρτη, σειροθέτησης, ταξινόμησης, συμπλήρωσης κενών) με θέμα το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον στην Ελλάδα.

Επαναληπτικό κουίζ 40 ερωτήσεων αξιολογικού χαρακτήρα για το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ' Δημοτικού. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η επανάληψη και η εμπέδωση γνώσεων. 
Το μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου (σωστού - λάθους, αντιστοίχισης, πολλαπλών επιλογών, τοποθέτησης σε χάρτη, σειροθέτησης, ταξινόμησης, συμπλήρωσης κενών) με θέμα το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον στην Ελλάδα.

σ.σ: Υπόψη, τα εν λόγω λογισμικά μπορούν να κατέβουν στον υπολογιστή και να παιχτούν offline μέσω του εκάστοτε browser που χρησιμοποιούμε ή να παιχτούν απευθείας online από την πλατφόρμα του φωτόδεντρου. 

Λειτουργικό σύστημα: Windows All 
Κατασκευαστής: Γιάννης Σαλονικίδης
Πηγή: http://photodentro.edu.gr/
Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης


Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις ακολουθώντας μας στο Facebook, Twitter και Instagram