«Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών - Β' ΕΠΑΛ» - Δωρεάν βιβλίο για όλους

Αρχές προγραμματισμού υπολογιστών


Το διδακτικό υλικό που υπάρχει στο βιβλίο με τίτλο  «Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών» μπορεί να απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου αλλά μπορεί να το διαβάσει οποιοσδήτε θέλει να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες σε θέματα επίλυσης υπολογιστικών προβλημάτων με αλγοριθμικό τρόπο.
Παράλληλα, μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για να εισαχθούμε ολοκληρωμένα στον κόσμο του προγραμματισμού των υπολογιστών, να κατανοήσουμε περαιτέρω βασικές αρχές του και να αποκτήσουμε δεξιότητες στη δημιουργία δικών μας ολοκληρωμένων προγραμμάτων. 

Μέσα από τις ποικίλες δραστηριότητες που προτείνονται, έχουμε την ευκαιρία να πειραματιστούμε με μια σύγχρονη γλώσσα προγραμματισμού, τη γλώσσα Python, να εμβαθύνουμε σε αρχές του προγραμματισμού, να τροποποιήσουμε έτοιμα προγράμματα και στη συνέχεια να κατασκευάσουμε τα δικά σας.

Στο δεύτερο download link που θα βρεις στο τέλος του άρθρου, υπάρχει ένα συμπληρωματικό εγχειρίδιο/βιβλίο, με τίτλο «Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών σε γλώσσα Python», γραμμένο από τον Καθηγητή Χρήστο Ευσταθίου, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά στο σχολικό βιβλίο και γράφτηκε με σκοπό να βοηθήσει τους καθηγητές και τους μαθητές παραθέτοντας πλήθος ασκήσεων και ερωτήσεων.

Είδος αρχείου: PDF
Μέγεθος: 1.8 MB
Σελίδες: 154
Συγγραφείς: Αράπογλου Α., Βραχνός Ε., Κανίδης Ε., Μακρυγιάννης Π.,
 Μπελεσιώτης Β., Τζήμας Δ.
Πηγή: http://ebooks.edu.gr/
Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης


Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις ακολουθώντας μας στο Facebook, Twitter και Instagram