Η Επιστήμη των Υπολογιστών

Μαθαίνουμε για την επιστήμη των υπολογιστών

Η Επιστήμη των Υπολογιστών είναι η επιστήμη της επίλυσης προβλημάτων μέσω λύσεων που εφαρμόζονται σε υπολογιστές. 

Αυτά τα προβλήματα μπορεί να προκύψουν από διάφορους τομείς, όπως το εμπόριο, τα οικονομικά, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι επιστήμες, η μηχανική, τα μαθηματικά, η μουσική και η ψυχαγωγία. 

Στην επιστήμη των Υπολογιστών βοηθούν οι καλές δεξιότητες κριτικής σκέψης, η αναλυτική ικανότητα και οι μαθηματικές ικανότητες.

Η επιστήμη των υπολογιστών θεωρείται από πολλούς ως θεμελιώδης επιστήμη - μια επιστήμη που καθιστά δυνατές άλλες γνώσεις και επιτεύγματα. 

Η μελέτη της επιστήμης των υπολογιστών περιλαμβάνει τη συστηματική μελέτη μεθοδικών διαδικασιών (όπως αλγόριθμοι) προκειμένου να βοηθηθεί η απόκτηση, αναπαράσταση, επεξεργασία, αποθήκευση, επικοινωνία και πρόσβαση σε πληροφορίες. 

Αυτό γίνεται με την ανάλυση της σκοπιμότητας, της δομής, της έκφρασης και της μηχανοποίησης αυτών των διαδικασιών και πώς σχετίζονται με αυτές τις πληροφορίες. Στην επιστήμη των υπολογιστών, ο όρος «πληροφορίες» αναφέρεται συνήθως σε πληροφορίες που κωδικοποιούνται σε bit και byte στη μνήμη του υπολογιστή.

Γιατί να σπουδάζουμε / ασχοληθούμε με την Επιστήμη των Υπολογιστών;

Η ανάπτυξη της ισχύος και των δυνατοτήτων των υπολογιστών έχει φέρει θαυματουργές ανακαλύψεις, που με τη σειρά τους άλλαξαν την παγκόσμια συμπεριφορά και κουλτούρα. 

Η επιστήμη των υπολογιστών είναι υπεύθυνη για τα smartphone, τα tablet, το διαδίκτυο και τις δικτυακές επικοινωνίες, ακόμη και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Καθώς ζούμε σε μια κοινωνία που καταναλώνει περιεχόμενο – είτε πρόκειται για ειδήσεις, πληροφορίες, ψυχαγωγία ή επικοινωνία – μέσω οθονών. Ζούμε πραγματικά σε μια ψηφιακή εποχή, που καθοδηγείται από την επιστήμη των υπολογιστών. 

Βρισκόμαστε σε μια ψηφιακή εποχή! 

Μερικές δεξιότητες που αποκτούνται μέσω της Επιστήμης των Υπολογιστών:

 • Εξειδικευμένη γνώση θεωριών, μεθόδων, πρακτικών και στρατηγικής της πληροφορικής.
 • Κατανόηση μιας σειράς γλωσσών προγραμματισμού.
 • Κατανόηση της αρχιτεκτονικής υπολογιστών, των κατασκευών, της μηχανικής και του σχεδιασμού.
 • Κατανόηση υπολογιστικού λογισμικού, εργαλείων, πακέτων και σχεδίασης.
 • Ευρεία κατανόηση μιας σειράς συστημάτων που βασίζονται σε υπολογιστές.
 • Επίγνωση και ικανότητα αντιμετώπισης και προσαρμογής στις ταχείες τεχνολογικές αλλαγές.
 • Ικανότητα διαπραγμάτευσης, πειθούς και παρουσίασης αιτιολογημένων επιχειρημάτων.
 • Ισχυρές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, ανάλυσης και λήψης αποφάσεων.

Ποιες ειδικότητες υπάρχουν στην Επιστήμη των Υπολογιστών;

 • Προγραμματιστής λογισμικού (Software Developer)
 • Αναλυτής συστημάτων υπολογιστών (Computer systems analyst)
 • IT Manager
 • Σχεδιαστής ή προγραμματιστής εφαρμογών για κινητά
 • Ερευνητής/τρια πληροφορικής (Computer science researcher)
 • Μηχανικός τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης (Α.Ι. and machine learning engineer)

Συντάκτης του άρθρου: Άγγελος Χουβαρδάς

Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις ακολουθώντας μας στο Facebook, Twitter και Instagram