Σύστημα VIES - Δωρεάν έλεγχος εγκυρότητας αριθμού ΦΠΑ

Επικύρωση ΑΦΜ για συναλλαγές σχετικά με τον ΦΠΑ

Χρησιμοποιώντας το δωρεάν σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για το φόρο προστιθέμενης αξίας VIES μπορούμε να ελέγξουμε αν μια επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη για διασυνοριακές συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τι είναι το σύστημα VIES;

Το VIES είναι μια μηχανή αναζήτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά την αναζήτηση, η μηχανή αντλεί τα δεδομένα από τις εθνικές βάσεις δεδομένων ΦΠΑ.

Τι αποτελέσματα μπορούμε να δούμε από το σύστημα VIES;

Το VIES μάς δίνει αποτελέσματα με τη μορφή δύο απαντήσεων: είτε υπάρχουν στοιχεία για τον ΦΠΑ της Ε.Ε. (έγκυρη αναζήτηση) είτε δεν υπάρχουν (μη έγκυρη αναζήτηση).

Τι στοιχεία κοινοποιούνται για τον ΑΦΜ που ψάχνουμε;

Οι περισσότερες εθνικές αρχές για λόγους προστασίας δεδομένων, δεν κοινοποιούν το όνομα και τη διεύθυνση που αντιστοιχούν σε αριθμό ΦΠΑ. Επιβεβαιώνουν μόνο κατά πόσον υπάρχει όνομα και διεύθυνση που να αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο αριθμό ΦΠΑ.

Κατασκευαστής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πηγή: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Συντάκτης του άρθρου: Άγγελος Χουβαρδάς


Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις ακολουθώντας μας στο Facebook, Twitter και Instagram