Δι@ύγεια - Όλες οι αποφάσεις των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων σε ένα σημείο στο διαδίκτυο

Όλα τα έγγραφα του δημοσίου σε 1 πλατφόρμα

To Πρόγραμμα Δι@ύγεια στοχεύει στην διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από τους δημόσιους φορείς.

Από τον Οκτώβριο 2010 αναρτώνται σε ένα σημείο στο διαδίκτυο όλες οι αποφάσεις πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για τις πράξεις που αφορούν στην εθνική άμυνα και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Κάθε πράξη, (σ.σ. εκτός από όσες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης), αποκτά ισχύ με την ανάρτηση της στο σύστημα. Mε την ολοκλήρωση της ανάρτησης κάθε πράξη υπογράφεται ψηφιακά από το σύστημα και αποκτά έναν μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ).

Τι είναι ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ);

Είναι ένας μοναδικός κωδικός που αποκτά κάθε πράξη μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης της στην εφαρμογή της Διαύγειας.

Ο κωδικοποιημένος αριθμός παράγεται αλγοριθμικά με βάση την ημερομηνία καταχώρισης, το φορέα και τον αύξοντα αριθμό πράξης του φορέα και εγγράφεται αυτόματα σε κάθε σελίδα του εγγράφου που αναρτάται.

Μέσω της Δι@ύγειας:
  • Εισήχθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα η υποχρέωση ανάρτησης των αποφάσεων των κυβερνητικών οργάνων και της διοίκησης στο Διαδίκτυο.
  • Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, από ένα σημείο, στο σύνολο των νόμων και αποφάσεων που εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι Ανεξάρτητες Αρχές και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πηγή: diavgeia.gov.gr
Συντάκτης του άρθρου: Άγγελος Χουβαρδάς


Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις ακολουθώντας μας στο Facebook, Twitter και Instagram