Μαθαίνουμε τις 4 βασικές συναρτήσεις στο Excel

four basic excel functions
Σήμερα θα δούμε τις τέσσερις βασικές συναρτήσεις στο Excel, που σίγουρα πρέπει να γνωρίζεις, εφόσον θέλεις να ξεκινήσεις την εκμάθηση των λογιστικών φύλλων της Microsoft. Ο ιδανικός τρόπος για να τις μάθεις, και μάλιστα στην Ελληνική γλώσσα, είναι ο Βασίλης Ταβουλτσίδης, ο οποίος μέσα από ένα επεξηγηματικό βίντεο από το κανάλι του στο YouTube, θα σε βάλει στο σωστό δρόμο.

Οι συναρτήσεις που θα μάθουμε σήμερα είναι το «Άθροισμα» ο «Μέσος όρος», το «Μέγιστο» και το «Ελάχιστο». Πιο συγκεκριμένα, με το Άθροισμα θα μπορείς να υπολογίζεις αυτόματα το άθροισμα των τιμών από κελιά που επιθυμείς, αντίστοιχα με τον Μέσο όρο υπολογίζεται αυτόματα ο μέσος όρος μεταξύ δύο ή περισσοτέρων τιμών/αριθμών. Με το Μέγιστο, μπορούμε να βρούμε με αυτόματο τρόπο τη μέγιστη τιμή από μια σειρά κελιών με αριθμούς και στη συνάρτηση Ελάχιστο, υπολογίζεται η χαμηλότερη τιμή.

Απόλαυσε το βίντεο
Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης

Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις ακολουθώντας μας στο Facebook, Twitter και Instagram