[Τι σημαίνει]: Αλγόριθμος

Τι σημαίνει: Αλγόριθμος

Αλγόριθμο
ονομάζουμε κάθε πεπερασμένη (που έχει αρχή και τέλος) και αυστηρά καθορισμένη σειρά βημάτων (οδηγιών) για την επίλυση ενός προβλήματος. Τα βήματα που ακολουθούμε, για παράδειγμα, κατά την εκτέλεση μιας μαγειρικής συνταγής ή την επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος αποτελούν έναν αλγόριθμο. Όταν ακολουθήσουμε τα βήματα ενός αλγορίθμου, θα πρέπει στο τέλος να προκύψει ένα αποτέλεσμα.

Επίσης, ένας αλγόριθμος θα πρέπει κάποτε να τελειώνει. Η αναπαράσταση ενός αλγορίθμου μπορεί να γίνει με χρήση της φυσικής γλώσσας, με διαγραμματικές τεχνικές ή με κωδικοποίηση σε ειδική (τεχνητή)
γλώσσα. Ένα πρόγραμμα αποτελεί έναν αλγόριθμο γραμμένο σε γλώσσα κατανοητή για τον υπολογιστή και περιέχει εντολές (οδηγίες) που κατευθύνουν με κάθε λεπτομέρεια τον υπολογιστή, για να εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία και να επιλύσει ένα πρόβλημα. 

Ένα παράδειγμα απλού αλγόριθμου είναι ο δημοφιλής αλγόριθμος ταξινόμησης «φυσαλίδας» (bubble sort). Ο αλγόριθμος αυτός χρησιμοποιείται για ταξινόμηση ενός πίνακα αριθμών. Λειτουργεί συγκρίνοντας βηματικά τα στοιχεία του πίνακα και εναλλάσοντάς τα ώστε να βρεθούν σε σωστή σειρά. Τα βήματα επαναλαμβάνονται μέχρι να ταξινομηθεί ολόκληρη η λίστα. Το όνομα του αλγόριθμου προέρχεται από τον τρόπο ταξινόμησης: τα μεγαλύτερα στοιχεία κατευθύνονται προς το τέλος, όπως οι φυσαλίδες που αναδύονται στην επιφάνεια. Περισσότερα για τον αλγόριθμο της φυσαλίδας στο Wikipedia. 


Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης

Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις ακολουθώντας μας στο Facebook, Twitter και Instagram