[Δωρεάν βιβλίο]: «Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία»

Δωρεάν βιβλίο για τα βασικά της Κρυπτογραφίας


Το συγκεκριμένο βιβλίο με τίτλο «Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία», διατίθεται ελεύθερα από τις ακαδημαϊκές εκδόσεις Κάλλιπος, συγγραφέας του οποίου είναι ο επίκουρος καθηγητής του ΑΠΘ κ. Δραζιώτης Κωνσταντίνος, και καλύπτει βασικά θέματα της κρυπτογραφίας. 

Αναλυτικότερα, αποτελείται από 15 κεφάλαια τα οποία είναι τα εξής:

 • 1ο Κεφάλαιο: Δίνεται μια Εισαγωγή, καθώς και εφαρμογές που έχει σήμερα η Κρυπτογραφία
 • 2ο έως 4ο Κεφάλαια: Παρουσιάζεται μια Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία ιδιωτικού κλειδιού όπου περιγράφονται τα κρυπτοσυστήματα ροής και τμήματος. Επίσης, δίνονται κάποιοι βασικοί ορισμοί ασφάλειας
 • 5ο Κεφάλαιο: Παρουσιάζονται οι συναρτήσεις κατακερματισμού και οι κώδικες αυθεντικοποίησης
 • 6ο Κεφάλαιο: ξεκινά η παρουσίαση της Κρυπτογραφίας δημόσιου κλειδιού. Το Κεφάλαιο 6 είναι αφιερωμένο στο σύστημα ανταλλαγής κλειδιού Diffie-Hellman
 • Κεφάλαιο 7: Παρουσιάζεται μια σύντομη εισαγωγή στη θεωρία πολυπλοκότητας και στη Μηχανή Turing
 • 8ο έως 10 Κεφάλαια: Παρέχεται μια Εισαγωγή στη βασική θεωρία αριθμών, που είναι απαραίτητη στην κατανόηση του RSA και των ψηφιακών υπογραφών
 • 11ο Κεφάλαιο: Παρουσιάζεται η trapdoor RSA
 • 12ο Κεφάλαιο: Δίνονται κάποιες επιθέσεις στο RSA, όπως η επίθεση του Wiener
 • 13ο Κεφάλαιο: Γίνεται μια Εισαγωγή στις ψηφιακές υπογραφές
 • 14ο Κεφάλαιο: Δίνονται βασικοί ορισμοί που αφορούν τα πλέγματα και παρουσιάζονται μερικοί βασικοί αλγόριθμοι, όπως ο LLL, ο αλγόριθμος απαρίθμησης με κλάδεμα και ο αλγόριθμος του Babai
 • 15ο Κεφάλαιο: Παρουσιάζονται τα πρωτόκολλα SSL/TLS και PGP, παράλληλα με κάποιες εφαρμογές.

Επιπλέον, διατίθεται σε ξεχωριστό αρχείο, υλικό βιβλιοπαρουσίασης σε βίντεο και σε PowerPoint, το οποίο μπορείς να κατεβάσεις από τον ίδιο σύνδεσμο στο τέλος του άρθρου. 

Είδος αρχείου: PDF
Μέγεθος: 21.1 MB
Σελίδες: 248
Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Δραζιώτης
Πηγή: repository.kallipos.gr
Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης


Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις με μια δωρεά στο Paypal