«Κάλλιπος» - Δωρεάν Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα

Δωρεάν ακαδημαϊκά συγγράμματα


Να και μια Ελληνική προσπάθεια συγκέντρωσης συγγραμάτων και βοηθημάτων σε ηλεκτρονική έκδοση δωρεάν για όλους. Βέβαια, απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές αλλά κανείς δεν λέει ότι δεν μπορεί να τα διαβάσει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος.

Στο kallipos.gr θα βρείτε μια συλλογή συγγραμμάτων, βοηθημάτων και μαθησιακών αντικειμένων, τα οποία είτε έχουν δημιουργηθεί από μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στο πλαίσιο της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα / Κάλλιπος» είτε έχουν διατεθεί στη Δράση μέσω ανοικτής πρόσκλησης διάθεσης επιστημονικού περιεχομένου. Στόχος του Αποθετηρίου είναι η συστηματική καταγραφή, οργάνωση και μακροχρόνια διατήρηση συγγραμμάτων και μαθησιακών αντικειμένων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

Όπως μας λένε και οι δημιουργοί του Kallipos.gr, σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι:

Η παραγωγή και παροχή ηλεκτρονικών συγγραμμάτων, υπό καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης, στους φοιτητές των ελληνικών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.). Tα ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα που θα δημιουργηθούν δεν αντικαθιστούν τα έντυπα συγγράμματα, αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς αυτά.

Μέσα στο Κάλλιπος, θα βρείτε 5 θεματικές ενότητες με πλούσιο υλικό:

  1. Ανθρωπιστικές και Νομικές Επιστήμες, Επιστήμες Τεχνών και Γραμμάτων
  2. Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική
  3. Ιατρικές Επιστήμες και Επιστήμες της Ζωής
  4. Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Γεωπονικές Επιστήμες
  5. Φυσικές Επιστήμες

Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης

Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις ακολουθώντας μας στο Facebook, Twitter και Instagram