[Δωρεάν βιβλίο]: Ηλεκτρικά Κυκλώματα - Θεωρία, Πείραμα, Προσομοίωση

Δωρεάν βιβλίο για τα Ηλεκτρικά Κυκλώματα

Στο δωρεάν βιβλίο με τίτλο «Ηλεκτρικά Κυκλώματα», παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικές αρχές της θεωρίας των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εργαστηριακής - πειραματικής υλοποίησης. 
Στόχος του είναι οι αναγνώστες να κατανοήσουν τη λειτουργία απλών αλλά και πιο σύνθετων ηλεκτρικών κυκλωμάτων, να μάθουν να τα υλοποιούν στο εργαστήριο και να μελετούν τη συμπεριφορά τους. 

Επίσης, στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά η λειτουργία χρήσιμων, σε πολλές εφαρμογές, ηλεκτρικών κυκλωμάτων, η θεωρητική επεξεργασία τους, καθώς και η σύγκριση των αποτελεσμάτων τους με αυτά που προκύπτουν πειραματικά. Η δυνατότητα αυτή βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας τους και επιτρέπει στον αναγνώστη την αρτιότερη μελέτη των κυκλωμάτων αυτών. 

Επιπρόσθετα, παρατίθενται κυκλώματα και διαδικασίες μετρήσεων που μπορούν να γίνουν μέσω του δωρεάν online λογισμικού προσομοίωσης κυκλωμάτων MultisimLive. Η χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού έχει ως στόχο να δώσει στον αναγνώστη τη δυνατότητα μιας πρώτης επαφής με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί, πριν υλοποιήσει ένα ηλεκτρικό κύκλωμα στο εργαστήριο, να το σχεδιάσει και να το μελετήσει σε επίπεδο προσομοίωσης, με τη χρήση ενός απλού και δωρεάν online λογισμικού προσομοίωσης. 

Τα κυκλώματα που σχεδιάζονται στο MultisimLive παρουσιάζονται με τη μορφή ασκήσεων, στις οποίες ο αναγνώστης καθοδηγείται βήμα προς βήμα στην εκτέλεση της σχεδίασης του κυκλώματος και των μετρήσεων. Επιπλέον, στο τέλος κάθε κεφαλαίου παρατίθεται η ενότητα που περιλαμβάνει μια σειρά άλυτων ασκήσεων, προκειμένου ο αναγνώστης να ελέγξει τη δυνατότητα αφομοίωσης της προσφερόμενης ύλης.

Το βιβλίο είναι εντελώς δωρεάν και πρόκειται για ένα προπτυχιακό εγχειρίδιο των καθηγητών Χρήστου Βόλου και Έκτορα Νισταζάκη. 

Είδος αρχείου: PDF
Μέγεθος: 9.06 MB
Σελίδες: 426
Συγγραφείς: Χρήστος Βόλος, Έκτορας Νισταζάκης
Πηγή/Εκδόσεις: Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις
Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης

Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις με μια δωρεά στο Paypal