[Τι σημαίνει]: Freeware πρόγραμμα

Τι είναι ένα Freeware πρόγραμμα
 Freeware πρόγραμμα λέμε ένα λογισμικό για υπολογιστή που διατίθεται δωρεάν, χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να πληρώσει κάποιο αντίτιμο. Τα freeware προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να αντιγραφούν και να διανεμηθούν από οποιονδήποτε χωρίς κανέναν περιορισμό και συνήθως δεν συνοδεύονται από τεχνική υποστήριξη ή εγγύηση.

Το freeware διαφέρει από το λογισμικό ανοικτού κώδικα, το οποίο παρέχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του λογισμικού, επιτρέποντας στους χρήστες να το τροποποιήσουν και να το διανείμουν όπως κρίνουν σκόπιμο. Τα freeware προγράμματα, από την άλλη πλευρά, δεν παρέχουν απαραίτητα πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα.

Ο όρος «freeware» χρησιμοποιείται συχνά εναλλακτικά με τον όρο «ελεύθερο λογισμικό» ή «ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοικτού κώδικα (FOSS)», αλλά είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι όροι αυτοί έχουν διαφορετικές έννοιες. Ενώ το freeware είναι ελεύθερο προς χρήση, δεν συνοδεύεται απαραίτητα από το ίδιο επίπεδο δικαιωμάτων και ελευθεριών του χρήστη όπως το ελεύθερο λογισμικό και το λογισμικό ανοικτού κώδικα.

Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης (με τη βοήθεια του ChatGPT)

Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις με μια δωρεά στο Paypal