[Τι Σημαίνει]: NTFS, FAT και exFAT σύστημα αρχείων

Τι είναι τα NTFS, FAT και exFAT σύστημα αρχείων

Τα NTFS (New Technology File System), FAT (File Allocation Table) και exFAT (Extended File Allocation Table) είναι τρεις διαφορετικοί τύποι αρχείων συστήματος που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση και την οργάνωση των αρχείων στους σκληρούς δίσκους και τις μνήμες αποθήκευσης στον υπολογιστή.

Τα κύρια χαρακτηριστικά όπως και οι διαφορές ανάμεσα στα τρία αυτά συστήματα αρχείων είναι οι εξής:

NTFS: Το NTFS είναι ένα πιο σύγχρονο σύστημα αρχείων που χρησιμοποιείται κυρίως σε συστήματα Windows. Υποστηρίζει μεγαλύτερα μεγέθη αρχείων και δίσκων σε σχέση με το FAT και το exFAT, καθώς επίσης και περισσότερα επίπεδα ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης στα αρχεία. Επίσης, μπορεί να αποθηκεύσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία, όπως προτιμήσεις χρήστη και αδειοδοτήσεις.

FAT: Το FAT είναι ένα παλιό σύστημα αρχείων που χρησιμοποιείται ακόμη σε ορισμένα συστήματα όπως τα Windows XP και παλαιότερα. Υποστηρίζει μικρότερα μεγέθη αρχείων και δίσκων από το NTFS και το exFAT, και δεν παρέχει τα ίδια επίπεδα ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης στα αρχεία όπως το NTFS. Επιπλέον, το FAT δεν μπορεί να αποθηκεύσει τις ίδιες πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία όπως το NTFS.

Το σύστημα αρχείων FAT υποστηρίζει διάφορες εκδόσεις, όπως το FAT12, FAT16 και FAT32, με διαφορετικά όρια μεγέθους αρχείων και δίσκων. Ας δούμε τα όρια αυτών των εκδόσεων:
  • FAT12: Υποστηρίζει μέγιστο μέγεθος δίσκου 32 MB και μέγιστο μέγεθος αρχείου 2 MB.
  • FAT16: Υποστηρίζει μέγιστο μέγεθος δίσκου 2 GB (με ορισμένους περιορισμούς μπορεί να φτάσει μέχρι 4 GB) και μέγιστο μέγεθος αρχείου 2 GB.
  • FAT32: Υποστηρίζει μέγιστο μέγεθος δίσκου 2 TB (τεραμπάιτ) και μέγιστο μέγεθος αρχείου 4 GB.

exFAT: Το exFAT είναι ένα νέο σύστημα αρχείων που αναπτύχθηκε από τη Microsoft και είναι σχεδιασμένο για χρήση σε φορητές συσκευές όπως USB flash drives και SD κάρτες. Υποστηρίζει μεγαλύτερα μεγέθη αρχείων και δίσκων σε σχέση με το FAT, αλλά όχι τόσο μεγάλα όσο το NTFS. Επίσης, παρέχει μερικά επίπεδα ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης στα αρχεία, αλλά όχι στο ίδιο επίπεδο με το NTFS.

Συνοψίζοντας, οι διαφορές ανάμεσα στα τρία αυτά συστήματα αρχείων σχετίζονται με το μέγεθος και τον τύπο των αρχείων που χρησιμοποιούνται στο σύστημα, καθώς επίσης και με τα επίπεδα ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης στα αρχεία που παρέχουν.
Η επιλογή του συστήματος αρχείων εξαρτάται από το πώς θα χρησιμοποιηθεί ο σκληρός δίσκος ή η μνήμη αποθήκευσης και από το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται στη συσκευή. 

Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης

Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις με μια δωρεά στο Paypal