[Τι Σημαίνει]: GNU λογισμικό

Τι είναι το GNU λογισμικό

Ένα GNU λογισμικό αναφέρεται σε ένα λογισμικό που είναι ανοιχτού κώδικα και ακολουθεί τις αρχές του Ελεύθερου Λογισμικού που δημιουργήθηκαν από τον Richard Stallman και το Κίνημα του Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation - FSF).

Το GNU είναι μια συλλογή από ελεύθερα λογισμικά που ξεκίνησε το 1983 από τον Richard Stallman και στοχεύει στη δημιουργία ενός πλήρως ελεύθερου και ανοιχτού λειτουργικού συστήματος, γνωστού ως GNU Project. Το GNU Project περιλαμβάνει διάφορα λογισμικά, όπως το GNU Compiler Collection (GCC), το GNU Emacs, το GNU Bash, το GNU Core Utilities και πολλά άλλα.

Η κύρια ιδέα πίσω από το GNU λογισμικό είναι η ελευθερία των χρηστών να τροποποιούν, να διανέμουν και να βελτιώνουν το λογισμικό. Αυτό πραγματοποιείται μέσω της χρήσης μιας ελεύθερης άδειας χρήσης, όπως η GNU General Public License (GPL), που παρέχει στους χρήστες το δικαίωμα να αντιγράφουν, να τροποποιούν και να διανέμουν το λογισμικό.

Ένα GNU λογισμικό επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι χρήστες έχουν τον έλεγχο του λογισμικού που χρησιμοποιούν, καθώς και την ελευθερία να το μοιράζονται με άλλους και να συμβάλλουν στην κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού με την προσθήκη νέων λειτουργιών ή διορθώσεων.

Τα αρχικά του GNU αντιπροσωπεύουν τη φράση «GNU's Not Unix» (Το GNU δεν είναι Unix). Το GNU αρχικά αναφέρεται στο λογισμικό που αναπτύσσεται από το GNU Project, ενώ η φράση «GNU's Not Unix» εκφράζει την προσπάθεια του GNU Project να δημιουργήσει ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστημα που να είναι συμβατό με το Unix, αλλά να μην είναι απλώς μια ακόμα παραλλαγή του.

Το GNU Project ξεκίνησε την ανάπτυξη ενός πλήρους λειτουργικού συστήματος με τον πυρήνα του να ονομάζεται Hurd, αλλά από την άλλη πλευρά, επέλεξε να χρησιμοποιήσει τις ίδιες βασικές αρχές και εργαλεία που χρησιμοποιούνταν στο Unix. Με αυτόν τον τρόπο, το GNU Project έδειξε την προσήλωσή του στην ανοιχτότητα και την ελευθερία, αλλά και την επιθυμία να δημιουργήσει ένα σύστημα που να ανταγωνίζεται το Unix.

Οι ελεύθερες άδειες χρήσης που χρησιμοποιούνται από το GNU Project, όπως η GNU General Public License (GPL), είναι σχεδιασμένες για να προωθήσουν την ελευθερία του λογισμικού και να διασφαλίσουν ότι το λογισμικό παραμένει ελεύθερο και ανοιχτό για όλους.

Συνοψίζοντας, το GNU λογισμικό αντιπροσωπεύει μια φιλοσοφία και έναν τρόπο ανάπτυξης λογισμικού που προάγει την ελευθερία, τη διαφάνεια και τη συνεργασία μεταξύ των χρηστών και των προγραμματιστών.

Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης

Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις με μια δωρεά στο Paypal