Δωρεάν απλές ιατρικές εφαρμογές που εξυπηρετούν γιατρούς και πολίτες

Δωρεάν απλές ιατρικές εφαρμογές που εξυπηρετούν γιατρούς και πολίτες

Στον ψηφιακό κόσμο της σημερινής εποχής, οι τεχνολογίες και οι εφαρμογές αναδύονται ως ισχυρά εργαλεία για τη βελτίωση της καθημερινότητάς μας. Ένα παράδειγμα αυτής της τάσης είναι οι παρακάτω μικρές ιατρικές εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί με απλό κώδικα, χρησιμοποιώντας HTML, JavaScript και CSS. 
Αυτές οι εφαρμογές, που προσφέρονται εντελώς δωρεάν από τον Ιατρό Πνευμονολόγο κ. Δημήτριο Ζαχείλα, έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τη χρησιμότητα τους τόσο για τους γιατρούς όσο και για τους πολίτες. Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο αυτής της προσπάθειας είναι η συμπερίληψη της τεχνητής νοημοσύνης του OpenAI ChatGPT στη διαδικασία ανάπτυξης των εφαρμογών αυτών.

Οι συνολικά έντεκα (11) ιατρικές εφαρμογές που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας του κ. Ζαχείλα, παρέχουν απλοποιημένους ιατρικούς αλγορίθμους μέσα από ένα εύχρηστο και απλό περιβάλλον χρήσης. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί μια καινοτόμο προσπάθεια στον χώρο της υγείας στην Ελλάδα. Οι γιατροί και οι πολίτες μπορούν τώρα να επωφεληθούν από αλγορίθμους που προσφέρουν άμεσες απαντήσεις και λύσεις σε κοινά ιατρικά ερωτήματα και προβλήματα υγείας.

Πάμε να δούμε τις εφαρμογές αυτές: 

 • CAT Assessment Tool: Πρόκειται για ερωτηματολόγιο (test αξιολόγησης) το οποίο εκτιμά την επίδραση που έχει η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) στην ποιότητα της καθημερινής ζωής των ασθενών.
 • Lung Age Calculator: Η ηλικία του πνεύμονα (lung age) αναφέρεται στη μέση ηλικία ενός μη καπνιστή με τιμή FEV1 ίση με αυτήν του ατόμου που εξετάζεται. Για να μετρηθεί η ηλικία του πνεύμονα (lung age), απαραίτητη είναι η διενέργεια σπιρομέτρησης προκειμένου να καθορισθεί η τιμή της παραμέτρου FEV1. Ουσιαστικά, δείχνει σε έναν καπνιστή, για τις τιμές FEV1 που έχει στην σπιρομέτρησή του, σε ποια ηλικία μη καπνιστή αντιστοιχεί η δική του ηλικία.
 • Εξάρτηση από νικοτίνη: Μια εφαρμογή που απαντάς σε  συγκεκριμένες ερωτήσεις για να έχεις μία εκτίμηση της βαρύτητας της εξάρτησής σου από το κάπνισμα (την περιεχόμενη νικοτίνη).
 • Κάθαρση κρεατινίνης: Η μέτρηση της κάθαρσης κρεατινίνης χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (εξίσωση COCKROFT-GAULT). Αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιείται για α) Εκτίμηση νεφρικής λειτουργίας και σταδιοποίησης χρονίας νεφρικής νόσου και β) Τροποποίηση φαρμακευτικής αγωγής βασιζόμενη στην νεφρική λειτουργία.
 • Κλίμακα δύσπνοιας mMRC: Η κλίμακα δύσπνοιας - mMRC (Modified Medical Research Council) Dyspnea Scale, χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του βαθμού της δύσπνοιας και της μείωσης της βασικής λειτουργικότητας σε ασθενείς με αναπνευστικές νόσους, κυρίως σε όσους πάσχουν από ΧΑΠ (χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια).
 • Μέτρηση ημερήσιας υπνηλίας: Το Epworth Sleepiness Scale (ESS) είναι ένα ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται στην ιατρική για την αξιολόγηση της ημερήσιας υπνηλίας. Το άτομο που απαντά στις ερωτήσεις εκτιμά πόσο πιθανό είναι να αποκοιμηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας σε διαφορετικές καταστάσεις.
 • Τεστ ελέγχου άσθματος (ACT): Το Asthma Control Test είναι ένα ερωτηματολόγιο αξιολογήσης των συμπτωμάτων του άσθματος σε σχέση με το πόσο είναι καλά ή όχι ελεγχόμενα.
 • Υπολογισμός BMI: Ο δείκτης μάζας σώματος (BMI, body mass index), χρησιμοποιείται ως δείκτης παχυσαρκίας ενός ατόμου και ως παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση πολλών προβλημάτων υγείας. Αποτελεί έναν εύκολο τρόπο αξιολόγησης του σωματικού βάρους κυρίως για τους ενήλικες.
 • Υπολογισμός eGFR: Η τιμή του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR) υπολογίζει σε τι βαθμό οι νεφροί διηθούν/αποβάλλουν τα προϊόντα του μεταβολισμού και τα τοξικά παράγωγα από το αίμα. Βοηθάει λοιπόν στο να διαπιστωθεί η παρουσία πιθανής βλάβης στους νεφρούς.
 • Υπολογισμός Pack Years: Πρόκειται για έναν μετρητή ο οποίος πολλαπλασιάζει τον αριθμό των πακέτων τσιγάρων που ένα άτομο καπνίζει ανά ημέρα με τον συνολικό αριθμό των ετών που το ίδιο άτομο καπνίζει.
 • Υπολογισμός PEF: Το PEF (Peak Expiratory Flow) σημαίνει τη μέγιστη ροή του αέρα που επιτυγχάνεται κατά τη βίαιη εκπνευστική προσπάθεια μετά από τη μέγιστη εισπνοή. Υπολογίζει τις αναμενόμενες φυσιολογικές τιμές της μέγιστης εκπνευστικής ροής (PEF) ανάλογα με την ηλικία, το ύψος και το φύλο. 

Σημαντικό: Σύμφωνα με τις συστάσεις του κ. Ζαχείλα, όλες οι εφαρμογές προσφέρονται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και σίγουρα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ιατρική επίσκεψη/εξέταση/διάγνωση. Επίσης, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάγνωση και καθορισμό φαρμακευτικής ή άλλης αγωγής. 

Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης

Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις με μια δωρεά στο Paypal