Πως να βρείτε το κλειδί των Windows χωρίς τη χρήση κάποιου προγράμματος

Ποιο είναι το κλειδί των Windows στον υπολογιστή μου


Πολλοί από εμάς έχουμε πολλά χρόνια έναν desktop PC ή Λάπτοπ, με αποτέλεσμα το ειδικό αυτοκόλλητο που αναγράφει το κλειδί ενεργοποίησης των Windows (product Key) να έχει ξεθωριάσει!

Δεν προνοήσαμε να το γράψουμε σε κάποιο σημειωματάριο, και σε επερχόμενο φορματ θα ήταν αναγκαίο να το γνωρίζουμε! Εμείς σας έχουμε τον τρόπο να το βρείτε εύκολα και γρήγορα χωρίς κάποιο ειδικό λογισμικό! Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ανοίξετε το σημειωματάριο των Windows και να επικολλήσετε τον παρακάτω κώδικα που σας δίνουμε:

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
MsgBox ConvertToKey(WshShell.RegRead("HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DigitalProductId"))

Function ConvertToKey(Key)
Const KeyOffset = 52
i = 28
Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
Do
Cur = 0
x = 14
Do
Cur = Cur * 256
Cur = Key(x + KeyOffset) + Cur
Key(x + KeyOffset) = (Cur \ 24) And 255
Cur = Cur Mod 24
x = x -1
Loop While x >= 0
i = i -1
KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput
If (((29 - i) Mod 6) = 0) And (i <> -1) Then
i = i -1
KeyOutput = "-" & KeyOutput
End If
Loop While i >= 0
ConvertToKey = KeyOutput
End Function

Αφού το επικολλήσετε, θα πρέπει να σώσετε το αρχείο με κατάληξη .vbs. Μπροστά βάλτε ότι θέλετε, πχ Product key.vbs. Αυτό ήταν! Τώρα αφού κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο, θα σας εμφανίσει το Κλειδί των Windows.


Προσέχουμε η κατάληξη του αρχείου να είναι σε .vbs

Συντάκτης του άρθρου:Κυριάκος Οικονομίδης


Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις ακολουθώντας μας στο Facebook, Twitter και Instagram