#14 Συνθήκη ελέγχου if και Τελεστές- Arduino IDE (συμπληρωματικό μάθημα)


Την συνθήκη ελέγχου if θα την συναντήσουμε πολλές φορές στα προγράμματα μας. Όπως δηλώνει και το όνομα της "if" (Αν), ελέγχει μια συνθήκη αν είναι αληθής ή ψευδής. Αν είναι αληθής, εκτελούνται και οι αντίστοιχες εντολές που περικλείονται από την συνθήκη, αν είναι ψευδής, δηλαδή δεν ισχύει, τότε δεν εκτελούνται οι εντολές τις συνθήκης.

if ( συνθήκη ) {
    εντολές
}

Σε κάποιες περιπτώσεις ο έλεγχος θα πρέπει να επεκταθεί σε μια ή σε περισσότερες επιλογές, έτσι η σύνθετη μορφή της "if" είναι η "else if". 

if ( συνθήκη ) {     if συνθήκηΑ {  
   εντολές                   εντολές
}                             }
else {                     else if συνθήκηΒ {
   εντολές                   εντολές
}                             }
                              else if συνθήκηΓ {
                                   εντολές                   
                               }
                               else {                
                                   εντολές
                               }

Μπορεί επίσης να χρειαστεί μέσα σε μια συνθήκη ελέγχου να βάλουμε και άλλη συνθήκη ελέγχου.  

if συνθήκηΑ {      
      if συνθήκηΑ' {  
          εντολές              
      }  
      else if συνθήκηΒ' {
          εντολές
      }  
}
else {       
   εντολές     
}  

Συγκριτικοί τελεστές:

Το αποτέλεσμα των συγκριτικών τελεστών είναι πάντα λογικού τύπου. (αληθής ή ψευδής)

  • <= ή ≤ (μικρότερο ή ίσο)
  • < (μικρότερο)
  • = (ίσον)
  • <> (διάφορο)
  • > (μεγαλύτερο)
  • >= ή ≥ (μεγαλύτερο ή ίσο)

Λογικοί τελεστές:

Οι λογικοί τελεστές, ΚΑΙ, Ή, ΟΧΙ, εφαρμόζονται πάνω σε λογικές εκφράσεις (δηλαδή εκφράσεις που το αποτέλεσμά τους είναι αληθής ή ψευδής). Το αποτέλεσμά τους είναι πάλι λογικού τύπου δεδομένων.

  • && (και)
  • || (ή)
  • ΝΟΤ (όχι)


Συντάκτης: Βασιλάκης Μιχάλης