#15 Η συνθήκη ελέγχου if στην πράξη - Arduino IDEΣτο προηγούμενο μάθημα μας είδαμε λεπτομερώς την συνθήκη ελέγχου if. Για να την κατανοήσουμε καλύτερα σήμερα θα δούμε την χρήση της μέσα απ' ένα παράδειγμα.

Θέλουμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα μας εκτυπώνει, ανάλογα με την ηλικία ενός παιδιού (από 4 έως 18 χρονών), τι εκπαίδευση λαμβάνει.

Σε επίπεδο σκέψης θα λέγαμε πως αν είναι από 4 έως 6 χρονών θα πήγαινε νηπιαγωγείο, από 6 έως 12 χρονών δημοτικό, από 12 έως 15 γυμνάσιο και από 15 έως 18 λύκειο.

Προγραμματιστικά στο Arduino IDE θα γράφαμε:

int ilikia; // Μεταβλητή που αποθηκεύεται η ηλικία

if (ilikia >=4 && ilikia < 6){
    println("Νηπιαγωγείο");
}
else if (ilikia >=6 && ilikia <12){
    println("Δημοτικό");
}
else if (ilikia >=12 && ilikia <15){
    println("Γυμνάσιο");
}
else if (ilikia >=15 && ilikia <18){
    println("Λύκειο");
}
else {
    println("Ηλικία εκτός 4-18!)";
}

Προσέξτε τους τελεστές (δείτε και το προηγούμενο μάθημα), που ανοίγουν και κλείνουν οι αγκύλες '{'  '}' και που γίνεται χρήση του χαρακτήρα ';' (ελληνικό ερωτηματικό).

Συντάκτης: Βασιλάκης Μιχάλης
Πηγή: www.ardumotive.com