#40 Ρελέ (relay) Αρχή λειτουργίας - Ο κόσμος του Arduino


Σήμερα θα μάθουμε για τo ρελέ (relay) και πως αυτό χρησιμοποιείτε με το Arduino. To ρελέ είναι ένας ηλεκτρικός διακόπτης που ανοίγει και κλείνει ένα ηλεκτρικό κύκλωμα κάτω από τον έλεγχο ενός άλλου ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού κυκλώματος. Αυτό το 'άλλο' κύκλωμα για εμάς θα είναι το Arduino.

Πως λειτουργεί;

Όταν ηλεκτρικό ρεύμα διαρρέει το πηνίο του ηλεκτρονόμου, το παραγόμενο μαγνητικό πεδίο έλκει έναν οπλισμό που είναι μηχανικά συνδεδεμένος σε μια κινούμενη επαφή. Έτσι, η κινούμενη επαφή είτε συνδέεται με μια σταθερή επαφή είτε αποσυνδέεται από τη σταθερή επαφή. Μόλις το ηλεκτρικό ρεύμα στο πηνίο διακοπεί, ο οπλισμός επιστέφει στη θέση ηρεμίας του εξαιτίας μιας δύναμης επαναφοράς, που είναι ίση με το ήμισυ της μαγνητικής. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Οι επαφές του:

Κάθε επαφή ενός ρελέ μπορεί να είναι Κανονικά-Ανοικτή (Normally Open, NO), Κανονικά-Κλειστή' (Normally Closed, NC) ή μεταγωγικός (change-over), ανάλογα με τον τύπο της.

  • Μια επαφή Κανονικά-Ανοικτή συνδέει το κύκλωμα όταν το ρελέ ενεργοποιείται
  • Μια επαφή Κανονικά-Κλειστή αποσυνδέει το κύκλωμα όταν το ρελέ ενεργοποιείται
  • Μια επαφή Μεταγωγική μπορεί να ελέγχει δύο κυκλώματα. Ισοδυναμεί με μια επαφή κανονικά-ανοικτή και μια επαφή κανονικά-κλειστή που έχουν ένα κοινό ακροδέκτη και το αποτέλεσμα της αλλάζει όταν το ρελέ ενεργοποιείται.

(επαφές ηλεκτρικού κυκλώματος)

Στην πράξη:

Κάθε διακόπτης ρελέ έχει συνολικά έξι επαφές διαθέσιμες προς σύνδεση, τρις σε κάθε πλευρά. Οι επαφές που συνδέονται με το Arduino είναι οι: Vcc, GND, Input (IN). Εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά, το Vcc συνδέεται με τα 5V το GND φυσικά με το GND και το Input με όποιο digital pin του Arduino θέλετε.

Οι άλλες τρις επαφές αφορούν το ηλεκτρικό κύκλωμα που θέλουμε να ελέγξουμε (δείτε την παραπάνω εικόνα). Την παροχή την συνδέουμε στη μεσαία επαφή και ανάλογα τι θέλουμε να κάνουμε με την ενεργοποίηση του διακόπτη συνδέουμε και τη μια ή ακόμα και τις άλλες δυο με το κύκλωμα που θέλουμε να ενεργοποιήσουμε ή απενεργοποιήσουμε αντίστοιχα. 

Και οι τρις αυτές επαφές μας κάνουν με επαφή μεταγωγική. Δηλαδή, αν ενεργοποιηθεί το ρελέ μας τότε θα κλείσει το κύκλωμα στα αριστερά και θα ανοίξει το κύκλωμα στα δεξιά. Για παράδειγμα, έστω οτι έχουμε μια λάμπα πράσινη στα αριστερά και μια κόκκινη στα δεξιά. Αν δεν κάνουμε τίποτα, εξ αρχής, η πράσινη λάμπα είναι αναμένει. Αν δώσουμε 5v σήμα απ το Arduino στο IN του ρελέ, τότε το ρελέ θα ενεργοποιηθεί. Το αποτέλεσμα θα είναι να σβήσει η πράσινη λάμπα και να ανάψει η κόκκινη.

Ασφάλεια!

Με το ρελέ μπορούμε να ελέγξουμε κυκλώματα που περνάει μεγάλο ρεύμα, γι αυτό είναι απαραίτητο πριν ξεκινήσετε την εργασία με αυτό να πάρετε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Μέσα απ' αυτό συνήθως μπορεί να περάσει AC 250V & 10A και DC 30V & 10A.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι πολύ σημαντικά και γι αυτό θα αναφερθούμε εκτενέστερα στο επόμενο άρθρο μας. 

Συντάκτης: Βασιλάκης Μιχάλης
www.ardumotive.com Το μεγαλύτερο ελληνικό site για το Arduino