[Τι σημαίνει]: HTTP και HTTPS

Τι είναι HTTP και HTTPS


Το HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) στα ελληνικά σημαίνει πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου και είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τους web browsers για τη μεταφορά δεδομένων ανάμεσα σε έναν διακομιστή (server) και έναν πελάτη (client).

Ο όρος αυτός δημιουργήθηκε από τον Τεντ Νέλσον το 1965, εμπνευσμένο από το όραμα του Βαννεβάρ Μπους, ο οποίος περιέγραφε (το 1945) μια υποθετική μηχανή που επέτρεπε -μεταξύ άλλων- τη διασύνδεση της υπάρχουσας ανθρώπινης γνώσης και την εύκολη πλοήγησή της, δημιουργώντας την παγκόσμια εγκυκλοπαίδεια. Σήμερα, ο παγκόσμιος ιστός, δηλαδή το ίντερνετ, θεωρείται μία υλοποίησης της υποθετικής αυτής μηχανής.

Η γενική ιδέα όμως αυτού του πρωτοκόλλου προτάθηκε μαζί με τη δημιουργία της γλώσσας HTML, από τον Τιμ Μπέρνερς Λι (εφευρέτης του διαδικτύου) και την ομάδα του, έτσι ώστε, σε συνδυασμό με το ήδη υπάρχον διαδίκτυο και το πρωτόκολλο TCP, να γίνει εφικτή η δημιουργία του παγκόσμιου ιστού. Οι προδιαγραφές του πρωτοκόλλου οριστικοποιήθηκαν το 1991 και έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη έκδοση του (v0.9).

Το πρόσθετο «S» (HTTPS) που πρώτο-εμφανίστηκε το 1994 σημαίνει «Secure» δηλαδή ασφάλεια.
Σχεδιάστηκε αρχικά από την εταιρία Netscape Communications Corporation που σκοπό είχε να χρησιμοποιηθεί σε σελίδες όπου απαιτείται αυθεντικοποίηση χρηστών και κρυπτογραφημένη επικοινωνία.
Το HTTPS είναι ουσιαστικά ίδιο με το HTTP με τη διαφορά ότι διαθέτει μία επιπλέον βαθμίδα ασφαλείας, την SSL (Secure Sockets Layer), μέρος ενός ευρύτερου πρωτοκόλλου ασφαλείας το οποίο ονομάζεται Transport Layer Security (TLS). Το πρωτόκολλο αυτό προέκυψε από την ανάγκη συναλλαγών μέσω του internet με ασφάλεια.

Το SSL λοιπόν, είναι ένα ισχυρό σύστημα ασφαλούς κρυπτογράφησης που κάνει τα δεδομένα μας μη προσβάσιμα σε τρίτους κατά τη μεταφορά τους. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται κυρίως σε σελίδες διαδικτυακών καταστημάτων κατά τη διαδικασία της αγοράς προϊόντων, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη σελίδα που χρειάζεται η κρυπτογράφηση των δεδομένων του χρήστη.

Τελευταία, «αναγκαστήκαμε» τα περισσότερα Sites (όπως και το dwrean.net) να επωμιστούμε το SSL, διότι όλοι οι γνωστοί browsers (Google Chrome, Firefox κτλ) εμφανίζουν ένα εικονίδιο στη μπάρα διευθύνσεων που δείχνει ότι τα sites που δεν έχουν κρυπτογράφηση SSL, δεν είναι ασφαλές.


Συντάκτης του άρθρου: Orven Shabani

Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις ακολουθώντας μας στο Facebook, Twitter και Instagram