Δωρεάν Ηλεκτρονικό Δελτίο Αποστολής σε EXCEL

Δωρεάν Δελτίο Αποστολής σε Excel

Μετά από την παρουσίαση του δωρεάν «Ηλεκτρονικού Τιμολογίου» από τον Έλληνα προγραμματιστή Ιωάννη Βενετικίδη, έχουμε και συνέχεια με χρήσιμα αρχεία στο Excel, και αυτή τη φορά σειρά έχει το Ηλεκτρονικό Δελτίο Αποστολής για να μπορεί ο ελεύθερος επαγγελματίας και οι μικρές επιχειρήσεις να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους αλλά και την επαγγελματική τους εικόνα. 
Πρόκειται για το ιδανικό αρχείο μηχανογράφησης και Ηλεκτρονικής καταγραφής σε Δελτίο Αποστολής.

Οι δυνατότητες του Δωρεάν Ηλεκτρονικού Δελτίου Αποστολής είναι:

• Εύκολη καταγραφή νέων προϊόντων – υπηρεσιών – παραστατικών – πελατών.
• Εύκολη επιλογή παραστατικού (δελτίο αποστολής, σειρά Α , σειρά Β κ.λπ).
• Εύκολη επιλογή πελάτη και αυτόματη απόδοση τιμών στα απαιτούμενα πεδία (Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Πόλη κ.λπ).
• Αποθήκευση με ένα κλικ στο Βιβλίο Εσόδων των στοιχείων: Ημερομηνία, Παραστατικό, Αριθμός, Πελάτης, Υπηρεσία Προϊόν, Ολικό Σύνολο, Τελικό Σύνολο.
• Αυτόματη απόδοση αριθμού σε σχέση με το είδος του παραστατικού.
• Αποθήκευση παραστατικού σε PDF και αυτόματη ονοματοδοσία του με τα στοιχεία του πελάτη, της ημερομηνίας, του αριθμού παραστατικού και της ώρας. 
• Στοιχεία ελέγχου κενών πεδίων.
• Μετατροπή και αυτόματη αποτύπωση του τελικού συνόλου, ολογράφως. 
• Για κάθε παραστατικό (δελτίο αποστολής, σειρά Α , σειρά Β κ.λπ), μπορείτε να επιλέγετε αρχικοποίηση με συγκεκριμένο αριθμό (51, 4, 156 κλπ) . 
• Αυτόματη ολοκλήρωση κειμένου (autocomplete) σε αναπτυσσόμενες λίστες. 
 
Ένα ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο ήδη το χρησιμοποιούν περισσότεροι από 90 ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και μικρές επιχειρήσεις. 
Δείτε βίντεο της εφαρμογής
Σημαντικό: Για να μπορέσετε να λάβετε δωρεάν το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αρκεί να το ζητήσετε από τον δημιουργό του, στέλντοντας μήνυμα στα Social του τα οποία βρίσκονται στη κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας του.


Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης

Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις ακολουθώντας μας στο Facebook, Twitter και Instagram