Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση

Ένα βιβλίο από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης


Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Το βιβλίο αυτό εκδίδεται υπό την ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του Ο.Ο.Σ.Α. δηλαδή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και είναι διεθνής οργανισμός εκείνων των αναπτυγμένων χωρών που υποστηρίζουν τις αρχές της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς.

Για το βιβλίο

To εγχειρίδιο εσωτερικού ελέγχου σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό και την τυποποίηση των διαδικασιών της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου στους ελληνικούς δημόσιους οργανισμούς. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει μια σειρά πρακτικών προτύπων και διεργασιών παρέχοντας σαφή καθοδήγηση ως προς τα παρακάτω ζητήματα:

  1. εγκαθίδρυση μίας σύγχρονης και αποτελεσματικής λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου στους δημόσιους οργανισμούς,
  2. δημιουργία προγράμματος ελεγκτικής δράσης βάσει αξιολόγησης κινδύνων,
  3. διενέργεια αξιολόγησης κινδύνων απάτης,
  4. υποστήριξη των οργανισμών και των προγραμμάτων κατά την προετοιμασία του ελέγχου, και
  5. ολοκλήρωση ενός επιτυχημένου ελέγχου από το στάδιο του σχεδιασμού μέχρι και τα στάδια της διενέργειας και υποβολής της έκθεσης ελέγχου.

Είδος αρχείου: Online Book (Android) & PDF
ISBN: 9789264309715
Σελίδες: 144
Συγγραφέας: Θοδωρής Γεωργακόπουλος
Εκδόσεις: OECD Publishing
Πηγή: ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Συντάκτης του άρθρου: Άγγελος Χουβαρδάς


Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις ακολουθώντας μας στο Facebook, Twitter και Instagram