Δωρεάν εφαρμογή Υπολογισμού Μορίων Πανελλαδικών Εξετάσεων

Υπολογίζουμε τα μόρια των σχολών εύκολα και γρήγορα

Το Υπουργείο Παιδείας ανέπτυξε μια δωρεάν ειδική εφαρμογή, με την οποία οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων, εισάγοντας τους γραπτούς τους βαθμούς στα αντίστοιχα μαθήματα, μπορούν να ενημερωθούν αυτόματα για το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνουν σε κάθε Τμήμα/Σχολή του Επιστημονικού Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν. 

Γιατί είναι διαφορετικά τα μόρια φέτος;

Επισημαίνεται ότι φέτος ενδέχεται να διαφοροποιείται το σύνολο των μορίων για τα Τμήματα/Σχολές κάθε Επιστημονικού Πεδίου/Τομέα, καθώς διαφοροποιούνται και οι συντελεστές βαρύτητας όπως αυτοί ορίστηκαν από κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για κάθε Τμήμα/Σχολή/Εισαγωγική Κατεύθυνσή του.

Τι ισχύει για τα Ειδικά Μαθήματα;

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών στα Ειδικά Μαθήματα, οι υποψήφιοι, μέσω της ίδιας εφαρμογής, θα έχουν τη δυνατότητα να υπολογίσουν το σύνολο των μορίων για τις Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα).

Υπάρχουν άλλες πληροφορίες στην εφαρμογή;

Στην αρχική σελίδα, στην επιλογή «Χρήσιμα Έγγραφα», οι υποψήφιοι επιπλέον δύνανται να ενημερωθούν με όλο το σχετικό υλικό που αφορά στην εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.

Κατασκευαστής: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Πηγή: minedu.gov.gr
Συντάκτης του άρθρου: Άγγελος ΧουβαρδάςΑν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις ακολουθώντας μας στο Facebook, Twitter και Instagram