Σε λειτουργία το Fuel Pass 2 για την επιδότηση καυσίμων κίνησης

Άνοιξε το Fuel Pass 2

Από σήμερα τίθεται σε λειτουργία ξανά η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για το Fuel Pass που απευθύνεται σε περισσότερους από 3 εκατομμύρια δικαιούχους και αφορά στην ενίσχυση για το κόστος κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2022.  

Τι είναι το Fuel Pass;

Το Fuel Pass αποτελεί μέτρο ενίσχυσης φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών για την αντιμετώπιση της αύξησης κόστους καυσίμων κίνησης.

Ποιοι είναι δικαιούχοι του Fuel Pass; 

Δικαιούχοι του Fuel Pass είναι όλοι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.

Το συγκεκριμένο ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τον/την σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης και επιπλέον κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού και έως του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ.  

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα, υπό την προϋπόθεση το συγκεκριμένο μέσο μετακίνησης να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας. 

Πώς εκδίδω το Fuel Pass;

Μπορούμε να υποβάλλουμε την αίτησή μας ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet. Συμπληρώνουμε τα στοιχεία επικοινωνίας μας και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου μας. 

Επίσης, μπορούμε να υποβάλλουμε την αίτησή μας και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Οι αιτήσεις στην ειδική εφαρμογή γίνονται τμηματικά ανάλογα με τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ μας

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το ΑΦΜ μου;

Η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. 

  • Στις 01/08/2022 για τα ΑΦΜ που τελειώνουν σε 1, 2 και 3. 
  • Στις 02/08/2022 για τα ΑΦΜ που τελειώνουν σε 4, 5, 6 και 7.  
  • Στις 03/08/2022 για τα ΑΦΜ που τελειώνουν σε 8, 9 και 0.  

Από τις 04/8/2022 και εξής είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων.

Κατασκευαστής: Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.)
Πηγή: mindigital.gr
Συντάκτης του άρθρου: Άγγελος Χουβαρδάς


Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις ακολουθώντας μας στο Facebook, Twitter και Instagram