Μεταβίβαση οχήματος εύκολα και από το σπίτι σου

Μεταβίβαση οχήματος εύκολα και ηλεκτρονικά

Εάν επιθυμείς να πουλήσεις το αυτοκίνητό σου, πλέον μέσω του GOV μπορείς να το κάνεις πλήρως ψηφιακά χωρίς να μεταβείς σε καμία υπηρεσία του δημοσίου.

Ποιες είναι οι  προϋποθέσεις

 • Να είναι φυσικό πρόσωπο ο πωλητής όσο και ο αγοραστής. (όχι εταιρίες)
 • Να μεταβιβάζεις το 100% της κυριότητας του ΙΧ οχήματος σου (επιβατικό ή και δίκυκλο), και φυσικά πρέπει να είναι σε κίνηση και να μην υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας.
 • Να έχεις περάσει ΚΤΕΟ και να είναι σε ισχύ ή το όχημα να μην έχει ακόμα υποχρέωση για έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (για οχήματα κάτω των τεσσάρων (4) ετών).
 • Να μην υπάρχει παρακράτηση κυριότητας του οχήματος ή σε περίπτωση που υπάρχει να είναι μεγαλύτερη των 7 ετών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας σε εσένα.
 • Να μην υπάρχει καταχωρημένος στην άδεια κυκλοφορίας κάποιος από τους κωδικούς παρατηρήσεων (003, 004, 005, 008, 023, 024, 030, 037, 039, 048, 064, 080, 084, 090, 092, 093, 097, 128, 133, 134, 135, 176, 178, 179, 182).
 • Να μην υπάρχει άλλη αίτηση σε εξέλιξη για το συγκεκριμένο όχημα.


Ποια είναι τα βήματα της διαδικασίας

 • Ο πωλητής επιλέγει το όχημα που θέλει να μεταβιβάσει και αυτόματα από την εφαρμογή ελέγχονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για να συνεχίσει η διαδικασία.
 • Επιλέγει τη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας που θα σταλεί η αίτηση και καταχωρίζει τον ΑΦΜ του αγοραστή.
 • Ο αγοραστής λαμβάνει ενημέρωση με γραπτό μήνυμα (sms) και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για να εισέλθει στην εφαρμογή, να αποδεχτεί τη συναλλαγή και να δηλώσει αν θα παραλάβει ο ίδιος ή εκπρόσωπος του την νέα άδεια κυκλοφορίας.
 • Αγοραστής και πωλητής, με την ολοκλήρωση της αίτησης, λαμβάνουν αυτόματα στη Θυρίδα πολίτη βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος η οποία φέρει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του gov.gr. Με τη βεβαίωση αυτή ο αγοραστής μπορεί να ασφαλίζει και να κυκλοφορεί εντός της Ελληνικής επικράτειας το υπό μεταβίβαση όχημα για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.
 • Ο αγοραστής προσέρχεται στη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας που δηλώθηκε στην αίτηση για την παραλαβή της νέας άδειας κυκλοφορίας προσκομίζοντας:
 • Την τρέχουσα άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και από τους δύο)
 • Το αποδεικτικό εξόφλησης των τελών αδείας και μεταβίβασης του οχήματος.

Για να κάνεις τη μεταβίβαση θα χρειαστείς

 • Τους προσωπικούς σου κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείς στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσεις τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)
 • τον ΑΦΜ του αγοραστή (αφορά τον πωλητή)

Κάνε την μεταβίβαση ► Μεταβίβαση οχήματος ηλεκτρονικά

Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης

Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις με μια δωρεά στο Paypal