Τι είναι τα Γλωσσικά Μοντέλα

Τι σημαίνει: Γλωσσικά μοντέλα

Ένα γλωσσικό μοντέλο είναι μια μαθηματική απεικόνιση της γλώσσας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη των επόμενων λέξεων σε μια φράση, για τη μετάφραση μιας γλώσσας σε μια άλλη και για την απάντηση σε ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο του κειμένου. Με λίγα λόγια, είναι ένα σύστημα μηχανικής μάθησης που εκπαιδεύεται να κατανοεί και να παράγει την ανθρώπινη γλώσσα.

Τα γλωσσικά μοντέλα μπορούν να εκπαιδευτούν σε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων κειμένου και κώδικα. Αυτό το σύνολο δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει βιβλία, άρθρα, κώδικα και άλλα είδη κειμένου. Το γλωσσικό μοντέλο μαθαίνει να αναγνωρίζει μοτίβα στο κείμενο και στη συνέχεια να τα χρησιμοποιεί για να κάνει προβλέψεις.

Τα γλωσσικά μοντέλα χρησιμοποιούνται σε μια ποικιλία εφαρμογών, όπως:

  • Μηχανική μετάφραση
  • Σύνταξη ερωτήσεων και απαντήσεων
  • Πληροφοριακή ανάκτηση
  • Αξιολόγηση περιεχομένου
  • Δημιουργία κειμένου

Υπάρχουν και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM= Large Language Model), τα οποία εκπαιδεύονται σε μεγάλα σύνολα δεδομένων, χρησιμοποιώντας συχνά τεράστιους υπολογιστικούς πόρους. Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα έχουν τη δυνατότητα να κατανοούν πάρα πολύ καλά τη φυσική γλώσσα, να δημιουργούν συνεκτικό κείμενο και να παράγουν απαντήσεις σε ερωτήσεις ή προβλήματα που τους δίνονται.

Ένα από τα πιο γνωστά μεγάλα γλωσσικά μοντέλα είναι το GPT (Generative Pre-trained Transformer) της OpenAI, στο οποίο βασίζεται και το ChatGPT.

Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης

Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις με μια δωρεά στο Paypal