Δωρεάν σε Διαδραστική μορφή τα βιβλία του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου

Δωρεάν σε Διαδραστική μορφή τα βιβλία του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου

Στο Φωτόδεντρο του ebooks.edu.gr, θα βρεις:
 
• Όλα τα σχολικά βιβλία για το Δημοτικό, Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ. σε ψηφιακή μορφή PDF, τα οποία παρουσιάσαμε και συγκεντρώσαμε σε μία σελίδα σε προηγούμενο άρθρο μας. Δες το άρθρο: Δωρεάν όλα τα Βιβλία Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου

Πρόκειται για την ψηφιακή μορφή που αντιστοιχεί στην έντυπη έκδοση των σχολικών βιβλίων, όπως διανέμονται στα σχολεία. Τα βιβλία είναι οργανωμένα ανά μάθημα σε διδακτικά πακέτα, καθένα από τα οποία περιέχει το βιβλίο μαθητή/τριας, το βιβλίο εκπαιδευτικού, τυχόν τετράδια εργασιών κ.ά. Περιλαμβάνονται όλες οι τρέχουσες εκδόσεις των σχολικών βιβλίων.

• Σχολικά βιβλία σε HTML μορφή

Εκτός όμως των παραπάνω, υπάρχουν σχολικά «βιβλία μαθητή» σε ανοιχτή, ψηφιακή μορφή html. Πάνω από 200 «βιβλία μαθητή» έχουν μετατραπεί σε ηλεκτρονικά βιβλία (e-books). Το κάθε κεφάλαιο αποτελεί μια ιστοσελίδα (html) που διατηρεί τη μορφή του έντυπου βιβλίου, ενώ δίνεται η δυνατότητα άμεσης μετάβασης στα κεφάλαια του βιβλίου. Αυτό το τελευταίο είναι πολύ χρήσιμο διότι μπορείς να κάνεις αντιγραφή και επικόλληση τμημάτων τους σε εργασίες ή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και αναζήτηση λέξεων μέσα στο κείμενο του κάθε κεφαλαίου, το οποίο διευκολύνει την πλοήγηση στα κεφάλαια του βιβλίου, ενώ δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης του περιεχομένου των βιβλίων.

• Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία: εμπλουτισμένη html ή pdf μορφή

Εκατοντάδες «βιβλία μαθητή» σε html ή pdf μορφή είναι εμπλουτισμένα με ψηφιακά διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα, όπως προσομοιώσεις, πειράματα, ασκήσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο, χάρτες, οπτικοποιήσεις,κ.ά. και έχουν μετατραπεί σε Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (interactive textbooks). Καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων από Α΄ Δημοτικού έως Γ' Λυκείου, καθώς και μαθήματα ΕΠΑ.Λ. Μέσα στις σελίδες των βιβλίων, στις ενότητες όπου αντιστοιχούν ή προτείνονται, έχουν ενταχθεί ενεργά εικονίδια ή υπερσύνδεσμοι (hyperlinks) που οδηγούν απ’ ευθείας στα σχετικά μαθησιακά αντικείμενα.


Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης

Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις με μια δωρεά στο Paypal