Πως θα είναι η AI το 2033: Προβλέψεις από την ίδια την Τεχνητή Νοημοσύνη

Τεχνητή νοημοσύνη και μέλλον

Η AI (Artificial Intelligence) ή ελληνιστί, Τεχνητή Νοημοσύνη, προχωράει με γεωμετρική πρόοδο και όποιες προβλέψεις μας για το μέλλον, είναι δύσκολο να αποτυπωθούν με ακρίβεια διότι απαιτείται βαθιά γνώση σε πολλά επιστημονικά πεδία. Παρ' όλα αυτά, ρωτήσαμε το ChatGPT να μας προβλέψει τη δυναμική της AI για τα επόμενα 10 χρόνια. Ορίστε τι μας απάντησε: 

Μερικές πιθανές προβλέψεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανάπτυξη της AI μέχρι το 2033:

Βελτίωση των μοντέλων AI: Αναμένεται να συνεχιστεί η ανάπτυξη μεγαλύτερων και πιο αποδοτικών μοντέλων AI, που θα χρησιμοποιούν εντυπωσιακές ποσότητες δεδομένων και υπολογιστικής ισχύς.

Ενσωμάτωση της AI σε περισσότερους τομείς: Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να εφαρμόζεται περισσότερο σε διάφορους τομείς, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η κατασκευή, η γεωργία, η ενέργεια κ.α.

Αυτοματοποίηση και ρομποτική: Οι ρομποτικές εφαρμογές με τη χρήση AI αναμένεται να αυξηθούν, επηρεάζοντας την αυτοματοποίηση της παραγωγής και των υπηρεσιών.

Ηθικά και νομικά θέματα: Οι συζητήσεις για τη ρύθμιση και την ηθική χρήση της AI αναμένεται να εξελιχθούν περαιτέρω, καθώς οι τεχνολογίες αυτές εξελίσσονται.

Εκπαίδευση και επιμόρφωση: Ο άνθρωπος θα πρέπει να εκπαιδευθεί και να προσαρμοστεί στις νέες τεχνολογίες, ενώ θα απαιτούνται εκπαιδευτές και εμπειρογνώμονες για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των συστημάτων AI.

Αυτές είναι μερικές γενικές προβλέψεις που μπορούν να επηρεάσουν την AI μέχρι το 2033, αλλά δεν μπορώ να προβλέψω με ακρίβεια το μέλλον. 

Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης/ChatGPT

Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις με μια δωρεά στο Paypal