«Εικονικοί Κόσμοι» - Σύγχρονες Προσεγγίσεις, Εφαρμογές και Ανάπτυξη σε Περιβάλλον Open Simulator

Εικονικοί κόσμοι (Virtual Worlds)


Εδώ στο dwrean.net αγαπάμε την τεχνολογία και τη μάθηση. Κάθε φορά που ανακαλύπτουμε ένα διαμαντάκι στο διαδίκτυο, το ανεβάζουμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Έτσι και με το ακαδημαϊκό σύγγραμα του Σπυρίδων Βοσινάκη με τίτλο «Εικονικοί Κόσμοι: Σύγχρονες Προσεγγίσεις, Εφαρμογές και Ανάπτυξη σε Περιβάλλον Open Simulator».
Το βιβλίο διανέμεται δωρεάν σε μορφή PDF και μιλάει για τους εικονικούς κόσμους και πως μπορούμε να τους δημιουργήσουμε μέσω του δωρεάν και ανοικτού λογισμικού Open Simulator.

Ορισμός Εικονικών Κόσμων

Εικονικοί κόσμοι είναι τρισδιάστατα συνθετικά περιβάλλοντα σε υπολογιστή στα οποία πολλαπλοί χρήστες που εμφανίζονται ως "ενσαρκώσεις" (avatars), επικοινωνούν μεταξύ του ή και με άλλες συνθετικές οντότητες, εξερευνούν και αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον, κα κατασκευάζουν νέο περιεχόμενο.

Στόχος του βιβλίου

Αντικειμενικός σκοπός και στόχος του βιβλίου αυτού είναι να αποκτήσει ο αναγνώστης:
α) κατανόηση των τεχνολογιών απεικόνισης, κίνησης και προσομοίωσης που χρησιμοποιούν οι εικονικοί κόσμοι
β) κατανόηση των μεθόδων και τεχνικών σχεδίασης, ανάπτυξης, αξιολόγησης
γ) επίγνωση των σημαντικότερων περιοχών εφαρμογής και των ιδιαίτερων απαιτήσεών τους
δ) κατάρτιση στην εγκατάσταση, διαχείριση και ανάπτυξη περιεχομένου σε περιβάλλον Open Simulator.

Είδος αρχείου: PDF
Μέγεθος: 9.4 MB
Σελίδες: 332
Συγγραφέας: Σπυρίδων Βοσινάκης
Πηγή: Εκδόσεις Κάλλιπος
Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης


Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις ακολουθώντας μας στο Facebook, Twitter και Instagram