[Τι σημαίνει]: Μεταδεδομένα (metadata)

Τι είναι τα Metadata

Κάθε ψηφιακό αρχείο (φωτογραφία, βίντεο, ήχος, έγγραφο κ.α) μπορεί να διαθέτουν επιπλέον πληροφορίες, πέρα από την ονομασία τους, που δεν είναι εμφανή με την πρώτη. Αυτά οι πληροφορίες ονομάζονται μεταδεδομένα ή metadata. Χρησιμοποιώντας τα metadata λοιπόν, μπορούμε να επωφεληθούμε από πολλά πράγματα, όπως την ευκολία αναζήτησης και εντοπισμού ενός αρχείου. 

Τα μεταδεδομένα χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν στην οργάνωση, την αναζήτηση, την κατηγοριοποίηση και την ανάκτηση των δεδομένων/αρχείων. Συχνά, προσφέρουν επιπλέον πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία, την ανάλυση και την ερμηνεία των δεδομένων.

Τα μεταδεδομένα χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς, όπως η πληροφορική, η βιβλιοθηκονομία, η επιστημονική έρευνα, η διαχείριση περιεχομένου και η διαδικτυακή αναζήτηση. Αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την αποτελεσματική οργάνωση και αξιοποίηση των δεδομένων σε διάφορα πληροφοριακά συστήματα. 

Ένα κλασικό παράδειγμα είναι τα μεταδεδομένα των φωτογραφιών. Όταν τραβάμε μια φωτογραφία με μια ψηφιακή κάμερα ή ένα κινητό τηλέφωνο, το αρχείο της φωτογραφίας δεν περιέχει μόνο την εικόνα αλλά και διάφορες πληροφορίες που τη συνοδεύουν. Αυτές οι πληροφορίες είναι τα μεταδεδομένα.

Τα μεταδεδομένα μιας φωτογραφίας μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Χρόνο λήψης: Η ημερομηνία και η ώρα που τραβήχτηκε η φωτογραφία.
  • Γεωγραφικές συντεταγμένες: Οι συντεταγμένες του μέρους όπου τραβήχτηκε η φωτογραφία, εφόσον η συσκευή υποστηρίζει GPS.
  • Κάμερα και ρυθμίσεις: Πληροφορίες σχετικά με την κάμερα που χρησιμοποιήθηκε, όπως ο κατασκευαστής, το μοντέλο και τις ρυθμίσεις της κάμερας (διάφραγμα, κλείστρο κ.λπ.).
  • Πληροφορίες συστήματος: Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία της φωτογραφίας, το μέγεθος του αρχείου, τον τύπο αρχείου κ.λπ.

Τα παραπάνω μεταδεδομένα παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τη φωτογραφία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την οργάνωση, αναζήτηση και ταξινόμηση των φωτογραφιών σε μια συλλογή, καθώς και για την προσθήκη πληροφοριών σε μια φωτογραφία όταν τη μοιραζόμαστε ή την εκτυπώνουμε.

Συντάκτης του άρθρου: Κυριάκος Οικονομίδης

Αν θέλεις να υποστηρίξεις την προσπάθεια μας και να βλέπεις καθημερινά νέα άρθρα με δωρεάν υλικό, μπορείς να το κάνεις με μια δωρεά στο Paypal